Czy nowe warunki techniczne budynków, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, mogą spowodować ponowny wzrost popularności kolektorów słonecznych?

Wszystko wskazuje na to, że tak. WT 2021, które zaczęły obowiązywać od początku tego roku, będą wymagały, aby w budynkach jednorodzinnych zużycie energii pierwotnej EP dla potrzeb ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody nie przekraczało 70kWh/m2 rocznie. Dla porównania poprzednie warunki wynosiły 95kWh/m2 na rok. Spowodują one konieczność stosowania dużej ilości izolacji cieplnej oraz energooszczędnej stolarki okiennej, a mimo to bez zastosowania odnawialnego źródła energii spełnienie tych wymagań, będzie praktycznie niemożliwe. Dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych do ogrzewania CWU dużo łatwiej spełnimy powyższe wymagania, ponieważ nakład energii pierwotnej w przypadku kolektorów słonecznych jest najmniejszy i wynosi 0.

Poniżej prezentujemy przykłady współczynnika nakładu:

  • Kolektory słoneczne – 0
  • Kotły na biomasę – 0,2
  • Moduły fotowoltaiczne – 0
  • Urządzenia elektryczne – 3,0

Ponadto zapotrzebowanie energii do celów ogrzewania wody użytkowej stanowi prawie 15% zapotrzebowania całego budynku, co wynika z poniższego wykresu:

W związku z powyższym instalacja złożona z kolektorów słonecznych pozwoli
w prosty sposób spełnić nowe wymagania w połączeniu z kotłem gazowym lub kotłem na biomasę, natomiast instalacja modułów fotowoltaicznych pozwoli spełnić te wymagania dopiero w połączeniu z pompą ciepła, co powoduje znacznie wyższy koszt inwestycyjny.
Nie da się ukryć, że montaż kolektorów słonecznych zajmujących jedynie kilka m2 dachu, w poróżnianiu do modułów fotowoltaicznych jest dużo tańszy. Mała instalacja kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w domu jednorodzinnym to koszt ok. 10 tys. zł (brutto), co daje ok. 2000zł/kW. W przypadku fotowoltaiki zainstalowanie mocy ok 3kWp to koszt w granicach 15 tys. zł, co daje 5000zł/kW. Do tego należy pamiętać o uwzględnieniu wyższego kosztu instalacji pompy ciepła.

Polski dystrybutor sprawdzonych rozwiązań

Firma KENO od ponad 12 lat w swojej ofercie posiada kompleksowe rozwiązania
wykorzystujące kolektory słoneczne. Na naszej platformie B2B oprócz asortymentu związanego z tak popularnymi w ostatnich latach systemami fotowoltaicznymi, znajduje się również asortyment związany z kolektorami słonecznymi.

Zdajemy sobie sprawę, że dobór pojedynczych elementów, nie dla wszystkich jest łatwy i oczywisty, dlatego postanowiliśmy stworzyć gotowe rozwiązanie. W ten sposób powstał gotowy zestaw solarny składający się zarówno z kolektorów próżniowo-rurowych jak i kolektorów płaskich. Do wyboru są również zasobniki emaliowane oraz nierdzewne.

Keno