Podczas III Kongresu PORT PC miała miejsce premiera kolejnych części „Wytycznych Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła”. Opublikowane opracowania tym razem obejmują zagadnienia związane z szacowaniem rocznego współczynnika efektywności (SCOP) w przypadku instalacji współpracujących z pompami ciepła z napędem elektrycznym oraz (SPER) w sytuacji gdy zastosowane są gazowe pompy ciepła.

Kolejne wytyczne dotyczą standardów jakości wody grzewczej oraz równoważenia hydraulicznego instalacji.
Zdaniem Prezesa PORT PC Pawła Lachmana „Jedną z istotnych barier ograniczających rozwój technologii OZE i innych nowoczesnych technologii jest brak w Polsce standardów i wytycznych. W takich krajach jak Niemcy, Austria, USA czy Wielka Brytania wytyczne są jednym z ważnych motorów napędowych nowoczesnych technologii.” Zastosowanie wytycznych PORT PC w praktyce pozwoli więc na harmonijny rozwój branży pomp ciepła. „ Mam nadzieję, że polscy specjaliści szybko poznają korzyści wynikające ze stosowania wytycznych VDI, gdyż reprezentują one aktualny stan wiedzy na temat techniki grzewczej” kontynuuje Paweł Lachman.

Również osoby spoza branży OZE widzą korzyści z wydania wytycznych. Jak twierdzi Marcin Chmielewski, kierownik produktu firmy BWT Polska Sp. z o.o. „Firmy takie jak BWT; związane z techniką grzewczą i uzdatnianiem wody, w pełni wspierają inicjatywę wydawania wytycznych VDI 2035. Naszym celem jest budowa świadomości dotyczącej jakości wody zgodnie z powyższymi wytycznymi wśród projektantów oraz instalatorów. Jesteśmy przekonani, iż będzie to miało kluczowy wpływ na poprawę żywotności oraz zmniejszenie kosztów pracy instalacji grzewczej”.
Dr inż. Marian Rubik przewodniczący KT 319 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa w swojej opinii na temat działalności wydawniczej PORT PC zwraca uwagę m.in. na praktyczne zastosowanie wytycznych: „(…)Niewątpliwym atutem wytycznych jest to, że zespół autorski stanowią znani i wybitni specjaliści, którzy od wielu lat pracują w dziedzinie pomp ciepła i mają ogromne doświadczenie w tym zakresie. W wytycznych podano wiele teoretycznych i praktycznych informacji niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania instalacji do pozyskiwania ciepła niskotemperaturowego z gruntu. W opracowaniu wykorzystano własne doświadczenia Autorów oraz zapisy norm i wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Wprawdzie istnieje wiele programów komputerowych do wymiarowania GWC, ale poziom ufności danych wprowadzanych do tych programów, a dotyczących właściwości fizycznych gruntów, jest tak niski, że z dokładnością wystarczającą w praktyce można zwymiarować GWC wg prostej metodyki podanej w wytycznych.(…)” Przytoczony fragment dotyczy pierwszej części wytycznych, opublikowanej w ubiegłym roku.

Wydawane przez PORT PC wytyczne, opierają się głównie na standardach niemieckich VDI, z uwzględnieniem polskich warunków i doświadczeń. Każda wydana przez PORT PC publikacja jest efektem wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy specjalistami z polskiej branży grzewczej.
Wytyczne mają stanowić istotne narzędzie w rękach projektantów i wykonawców instalacji z pompami ciepła. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie wysokiej jakości usług, które przełożą się na niezawodność instalacji i zadowolenie klientów. Sukces wydawniczy pierwszych „Wytycznych Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła cz.1 Dolne źródła dla pomp ciepła” uwydatnił lukę jaka istnieje w normalizacji krajowej nie tylko w odniesieniu do pomp ciepła, ale do całej branży urządzeń grzewczych i chłodniczych.

Zainteresowanie wytycznymi publikowanymi przez PORT PC jest tym większe, że posiadają one istotne znaczenie prawne. Zarówno projektant, jak też wykonawca podpisując umowę ze zleceniodawcą może powołać się na wytyczne PORT PC. Ustawa o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 119 poz.773) wprowadza przepis, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przywołane w dokumentacji wytyczne stają się więc obowiązujące. Mogą być również dobrym narzędziem chroniącym klienta, stanowiąc podstawę przy zawieraniu umów między inwestorem a wykonawcą.
Najnowsze wytyczne PORT PC opracowywane są na podstawie zakupionych licencji, stosowanych i uznawanych powszechnie w Europie Zachodniej standardów VDI. Standardy VDI wprowadzane przez Stowarzyszenie Inżynierów Niemieckich (Verein Deutscher Ingenieure e. V.) to opracowania przygotowywane przez grono ekspertów z wielu dziedzin (badań i nauki, planowania i rozwoju, przemysłu, nadzoru technicznego i władz). Rezultatem tej profesjonalnej wymiany doświadczeń jest projekt, który zostaje przekazany do kontroli publicznej. Po przeanalizowaniu otrzymanych komentarzy, standardy są publikowane. Gwarantuje to ograniczenie błędów technicznych, neutralność tych opracowań w odniesieniu do poszczególnych interesów handlowych i praktyczność. Długoletnia praktyka wprowadzania i stosowania standardów VDI w Niemczech, powoduje że opracowania te są godne zaufania. Z tego względu stały się pierwowzorem dla międzynarodowych norm. Dzięki nim wiedza techniczna rozprzestrzenia się szybciej. Ponadto standardy ułatwiają podpisywanie umów i zamówień.
Wszystkie opublikowane dotąd Wytyczne PORT PC dostępne są w sklepie internetowym organizacji. W ofercie sklepu znajdują się cztery części „Wytycznych Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła”. Komplet wytycznych wraz z segregatorem dostępny jest w promocyjnej cenie 195zł. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą sklepu, asortyment będzie powiększany wraz z kolejnymi publikacjami PORT PC.

Źródło: PORT PC