Nowe wzory wniosków do zgłoszenia mikroinstalacji w PGE Dystrybucja

Spółka PGE Dystrybucja, jeden z największych operatorów sieci dystrybucyjnych w Polsce, poinformował o zmianie wzorów dokumentów, które są niezbędne do zgłoszenia mikroinstalacji OZE.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

PGE Dystrybucja poinformowała w komunikacie, że w związku z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym, dostosowała wzory dokumentów składane przez właścicieli mikroinstalacji celem ich zgłoszenia. Wprowadzono nowy wzór dla „Wniosków / Zgłoszeń mikroinstalacji”. Nowe dokumenty są już dostępne na stronie operatora. 

Wspomniane rozporządzenie ma usprawnić biurokrację związaną z przyłączeniem mikroinstalacji. Jak informowaliśmy, głównym celem nowych regulacji jest redukcja i uproszczenie formalności związanych z przyłączeniem mikroinstalacji, a tym samym uatrakcyjnienie procesu inwestycyjnego w zakresie tego rodzaju instalacji. Przypomnijmy, że w Polsce jest już blisko 800 tys. prosumentów, którzy produkują energię we własnych mikroinstalacjach, w przeważającej większości – fotowoltaicznych.

W ramach rozporządzenia, ujednolicono wzór zgłoszenia mikroinstalacji, jak również wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia tejże mikroinstalacji, co służy m.in. uniknięciu obciążeń dla podmiotów starających się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej wynikających z niedostatecznej wiedzy na temat np. mocy instalacji elektroenergetycznej, jaka została określona w umowie z przedsiębiorstwem energetycznym, a którą to wiedzę posiada niewątpliwie przedsiębiorstwo i może dokonać jej weryfikacji, co wpłynie pozytywnie na sprawność postępowania i w konsekwencji na przyłączenie mikroinstalacji.

Zgłoszenia mikroinstalacji oraz wnioski o określenie warunków przyłączenia dla mikroinstalacji na wcześniej publikowanych wzorach będą przyjmowane wyłącznie do 28 stycznia 2022 roku wraz z dodatkowym załącznikiem opublikowanym na w/w stroni (Załącznik 0A02-WZM-ZPK, którym jest oświadczenie zgłaszającego mikroinstalację.

- Od 29 stycznia 2022 roku dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane wyłącznie na nowych wzorach - informuje PGE Dystrybucja. 

Operator zachęca właścicieli mikroinstalacji do składania wniosków drogą elektroniczną. Ma to związek z nowym rozporządzeniem, które wprowadziło także możliwość, a zarazem zachętę do przesyłania wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej i ich rozpatrywania w postaci elektronicznej, co wpłynie na szybkość i wygodę prowadzonego postępowania, jednocześnie usprawniając komunikację pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a podmiotem wnioskującym. Wniosek o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Więcej przeczytasz TUTAJ.

Gdy planujesz montaż mikroinstalacji (do 50 kW mocy zainstalowanej – np. panele fotowoltaiczne na dachu domu lub małą turbinę wiatrową lub wodną) możesz ją podłączyć do instalacji wewnętrznej budynku i wprowadzać z niej nadwyżki energii do sieci PGE Dystrybucja. Z tytułu przyłączenia mikroinstalacji PGE Dystrybucja nie pobiera żadnych opłat. Przypominamy także, że od kwietnia 2022 roku obowiązuje nowy system rozliczenia prosumentów z wyprodukowanej energii elektrycznej. 

PGE Dystrybucja realizuje przyłączenie mikroinstalacji do sieci na podstawie zgłoszenia w terminie 30 dni od potwierdzenia kompletności tego zgłoszenia, przy czym sprawy rozpatrywane są w kolejności składania zgłoszeń. We wskazanym terminie zostanie wymieniony lub przeprogramowany istniejący licznik, który będzie mierzył energię pobraną z sieci i wprowadzoną do sieci OSD.

Źródło: PGE Dystrybucja, RCL, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, własne

Zobacz również