Celem nowego rozporządzenia jest uszczelnienie obecnych przepisów i uniemożliwienie wprowadzania do sprzedaży i obrotu kotłów wysokoemisyjnych co wpłynie na poprawę jakości powietrza.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Uszczelniamy rynek obrotu kotłami, aby ukrócić naganne praktyki niektórych przedsiębiorców. Dzięki nowelizacji rozporządzenia wyeliminujemy możliwość wprowadzania do obrotu kotłów nie spełniających standardów i poprawimy jakość powietrza w Polsce – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia

Nowelizacja przewiduje m.in. rozszerzenie zakresu rozporządzenia na urządzenia na biomasę (poza tymi, które zasilane są balotami słomy) oraz służące do ogrzewania wody użytkowej. Pozwoli to na wyeliminowanie możliwości wprowadzania tego typu wysokoemisyjnych kotłów do obrotu i wpłynie na poprawę jakości powietrza.

Koniec sprzedaży na rynku wtórnym?

W ramach nowelizacji zmodyfikowane zostało także pojęcie wprowadzania do obrotu kotła na paliwo stałe. Nowa rozszerzona definicja ma na celu przeciwdziałanie możliwości omijania przepisów i wprowadzania do obrotu urządzeń niespełniających wymagań poprzez m.in. aukcje internetowe czy też obrót na rynku wtórnym kotłów zmodyfikowanych.

Nowe wymagania dla kotłów wielopaleniskowych

Ponadto nowela zakłada wprowadzenie dodatkowych wymagań dla kotłów wielopaleniskowych. Dotyczą one obowiązku wyposażenia kotła z ręcznym zasilaniem paliwem w zbiornik akumulacyjny oraz wyposażenia go w systemy oczyszczania spalin.

Precyzyjna granica wartości sprawności cieplnej

Nowelizacja zawiera także doprecyzowanie obowiązku spełniania przez kotły granicznych wartości sprawności cieplnej, co będzie wprost zapisane w treści rozporządzenia.

Projekt nowelizacji rozporządzenia został notyfikowany Komisji Europejskiej. Po wyznaczonym przez KE okresie obowiązkowego wstrzymania prac, rozporządzenie zostało podpisane przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii i Ministra Środowiska.

Redakcja GLOBEnergia