Z harmonogramu prac legislacyjnych rządu wynika, że Ministerstwo Energii zabierze się za nowelizację ustawy o OZE jeszcze w pierwszym kwartale 2019!

Motywacją do szybkiej nowelizacji ustawy o OZE ma być polityka energetyczna polski do 2020, a konkretnie zadania, które wynikają z niniejszego dokumentu.

Jednym z zadań jest zmniejszenie obciążeń odbiorców końcowych z tytułu systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii i rosnących cen energii elektrycznej – tak napisano w oficjalnym harmonogramie.

Co przyniesie nowelizacja ustawy OZE?

Resort energii podaje, że nowelizacja ustawy obniży wysokość opłaty zastępczej, a w kolejnych latach obniżone zostaną też ceny praw majątkowych, bo planowane jest wprowadzenie nowej formuły obliczania jednostkowej opłaty zastępczej.

Kolejnym celem nowelizacji jest umożliwienie przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE. Wskazane mają zostać maksymalne ilości i wartości energii, którą będzie można sprzedać. Nowelizacja wyznaczy też nowe ceny referencyjne.

Do zmiany też zapisy o umowach przyłączeniowych!

Ministerstwo zapowiada również przedłużenie obowiązywania umów przyłączeniowych dla projektów OZE, które już istnieją. Prawo, które mamy obecnie umożliwia operatorom systemu przesyłowego i operatorom systemów dystrybucyjnych możliwość zakończenia umów przyłączeniowych już w maju 2019 r.
Z założenia, takie przepisy miały eliminować z rynku projekty, które widniały tylko na papierze i nie miały szans na realizację.

Nowelizacja obejmie też wprowadzenie przepisów wzmacniających mechanizm gwarancji pochodzenia.

Za projekt nowelizacji odpowiedzialny jest Grzegorz Tobiszowski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Źródło: Kancelaria Premiera Rady Ministrów

Redakcja GLOBEnergia