Nowelizacja ustawy odległościowej o jeden krok dalej

Wiceminister Rozwoju i Technologii Artur Soboń poinformował, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) pozytywnie zaopiniowała projekt liberalizacji ustawy antywiatrakowej, która skutecznie ograniczyła rozwój elektrowni wiatrowych na lądzie w Polsce.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
Energetyka wiatrowa fot. Pixabay

W maju 2021 roku ówczesne Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz innych ustaw. Wskazało wówczas, że przyjęcie ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która miała na celu uregulowanie kwestii związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w lądową energetykę wiatrową, było słusznym i uzasadnionym krokiem mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony mieszkańcom terenów, w pobliżu których zlokalizowane są tego typu obiekty. Konieczność opracowania regulacji była także uzasadniona znaczącą reakcją społeczną oraz dyskusją publiczną dotyczącą lokowania elektrowni wiatrowych, jaka miała miejsce w ówczesnym czasie. 

Od momentu przyjęcia i wejścia w życie przepisów sytuacja dotycząca globalnych polityk energetycznych, kosztów wytwarzania energii elektrycznej, a także możliwość wykorzystania lądowej energetyki wiatrowej, wdrażanej w zgodzie z interesem społeczności lokalnych, uległa poważnym zmianom. Przede wszystkim wysokie i stale rosnące koszty energii elektrycznej wytwarzanej w sposób konwencjonalny stały się jednym z najważniejszych wyzwań przed jakim stoją polskie przedsiębiorstwa i gospodarka, ale także gospodarstwa domowe. Kolejny, 2022 rok nie napawa także optymizmem - pojawiają się głosy, że ceny energii elektrycznej znowu wzrosną. Eksperci podkreślają, że jako odbiorcy musimy się przyzwyczaić do stałych podwyżek cen energii.

Projekt zaakceptowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wiceminister rozwoju i technologii Artur Soboń jest obecnie odpowiedzialny za procedowanie nowych przepisów w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych. Poinformował dziś na Twitterze, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt.

Według pierwotnych informacji podawanych przez rząd, przewidywany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to przełom III i IV kwartału 2021 roku. Zakładany termin wejścia w życie przepisów ustawy to początek 2022 roku. Już dziś widać, że trzeba się spodziewać opóźnień prac nad tą ustawą. Będziemy informować o nowych ustaleniach GLOBEnergia.pl

Zobacz również