Prace nad projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii miały się odbyć na posiedzeniu rządu we wtorek, jednak minister Tchórzewski zadecydował inaczej.

Jak tłumaczył m. in. w TVP info, niedopięte są jeszcze wszystkie uzgodnienia międzyresortowe. Minister zapewnił również, że na kolejnym posiedzeniu Rząd będzie pracował nad tym dokumentem. Zadeklarował, że ze względu na zobowiązania m, in w stosunku do Komisji Europejskiej, niektóre rozwiązania trzeba wprowadzić szybciej, aby inwestycji w odnawialne źródła energii było odpowiednio dużo.

Pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, że zapowiadane są zmiany w systemie aukcyjnym. Z projektu nowelizacji ustawy, jaki ukazał się w 19 lutego wynika, że Ministerstwo Energii przygotowuje się na nowe koszyki aukcyjne w 2018 roku.

Nowe koszyki aukcyjne na 2018 rok

Oto pięć nowo wprowadzonych koszyków aukcyjnych:
1. Koszyk nr 1

– instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów,
– instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków,
– instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz inny niż określony w ppkt l i 2 powyżej,
– instalacje dedykowane spalaniu biomasy lub układów hybrydowych
– instalacje wykorzystujące wyłącznie biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego,
– instalacje dedykowane wyłącznie spalaniu biomasy lub układów hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji.

2. Koszyk nr 2

– instalacje wykorzystujące wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej
– instalacje wykorzystujące wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej,
– instalacje wykorzystujące wyłącznie energię wiatru na morzu.

3. Koszyk nr 3.

– instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy

4. Koszyk nr 4.

– instalacje wykorzystujące wyłącznie energię wiatru na lądzie
– instalacje wykorzystujące wyłącznie energię promieniowania słonecznego.

5. Koszyk nr 5 dla hybrydowych instalacji OZE.

Wolumeny i wartości energii na aukcjach

W niniejszym dokumencie, Rząd podał również bezpośrednio wolumen i wartości energii, jaka zostanie zakupiona na tegorocznych aukcjach.

Instalacje o mocy do 1 MW, które kwalifikowały się do systemu zielonych certyfikatów, a teraz będą podchodziły do aukcji to tzw. aukcje migracyjne. W takich aukcjach będą mogły brać udział tylko instalacje kwalifikujące się do koszyka pierwszego, drugiego, lub trzeciego.

Co ciekawe, w noweli czytamy m. in, że z koszyka czwartego łącznie, sprzedane zostanie 16 065 000 MWh energii elektrycznej. Wartość tej energii to 6 240 300 000 zł – dotyczy to nowych instalacji które wyprodukują energię po wygranej aukcji, a ich moc nie przekroczy 1 MW.

Dla nowych instalacji, które rozpoczną produkcję energii po wygraniu aukcji, a ich moc przekroczy 1 MW ustalono możliwość przystąpienia do aukcji ze wszystkich pięciu koszyków, a najwięcej energii będą mogły sprzedać duże elektrownie wiatrowe – maks. 45 000 000 MWh energii za 15 750 000 000 zł. Do aukcji będą mogły przystąpić farmy wiatrowe o mocy nawet 1 GW.

 

Redakcja GLOBEnergia