Jak informuje ME, na etapie przygotowań jest projekt nowelizacji ustawy w sprawie cen energii elektrycznej. Zmiany te są wynikiem konsultacji eksperckich z Komisją Europejską, a dotyczyć będą kwestii technicznych. ME zapewnia, że nie wpłynie to na wysokość rachunku dla odbiorców końcowych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami rządu w 2019 roku ceny prądu nie wzrosną – podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Negocjacje w Brukseli

W poniedziałek, 28 stycznia 2019 r. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski spotkał się z Komisarzem ds. energii i klimatu Miguelem Arias Cañete.

Jak czytamy w komunikacie, podczas rozmów Minister Tchórzewski przedstawił motywy wprowadzenia mechanizmu stabilizacji detalicznych cen energii elektrycznej w Polsce. Komisja Europejska podziękowała za dotychczasową współpracę i zapewniła o swoim wsparciu dla Polski w celu osiągnięcia rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

Tchórzewski zapewnił, że ustawa jest omawiana krok po kroku pod kątem zgodności z prawem unijnym, ale nie pojawiły się żadne kontrowersyjne punkty.

Uwagi Komisji Europejskiej

Wśród uwag Komisji Europejskiej, znalazła się kwestia związana z potrzebą zagwarantowania pełnej niezależności regulatora, z którą również zgadza się strona polska. Stanowisko to znajdzie swoje odzwierciedlenie w jednym z punktów przygotowywanej obecnie nowelizacji ustawy ws. cen energii.

Rozmowy nt. polskiego mechanizmu prowadzone są na poziomie politycznym i eksperckim celem wypracowania wspólnego stanowiska polskiego Ministerstwa Energii i Komisji Europejskiej. Pozwoli to na ustabilizowanie cen energii elektrycznej przy jednoczesnym poszanowaniu prawa europejskiego w zakresie wspólnego rynku energii elektrycznej.

KE wzięła pod lupę ustawę ws. cen prądu

Na początku stycznia informowaliśmy o wątpliwościach Brukseli związanych z ustawą w sprawie cen energii elektrycznej. Komisja Europejska oczekiwała, że polski rząd przekaże ustawę o cenach prądu do notyfikacji. Według prawa unijnego, państwa członkowskie do tego zobowiązane, przy podejmowaniu jakichkolwiek działań związanych z pomocą publiczną.

Państwa członkowskie są zobowiązane do notyfikowania Komisji Europejskiej o wszelkich działaniach o pomocy publicznej przed ich wdrożeniem, powiedziała. Do tej pory nie otrzymaliśmy notyfikacji od polskich władz, ale tego byśmy oczekiwali.

Źródło: ME

Redakcja GLOBEnergia