Nowi operatorzy programu Czyste Powietrze! Sprawdź, kto może zapukać do twojego domu

dom, dofinansowanie

Program “Czyste Powietrze” działa już od przeszło pięciu lat i nieustannie ewoluuje, aby jak najlepiej pomóc mieszkańcom w przeprowadzeniu transformacji energetycznej. 22 listopada 2023 roku do program powiększył się o pięciu nowych operatorów, którzy w zamyśle mają wspierać beneficjentów programu m.in. w procesie termomodernizacji i wymiany kopciuchów. 

Zdjęcie autora: Katarzyna Dubiel

Katarzyna Dubiel

Redaktorka portalu GLOBEnergia
dom, dofinansowanie

Podziel się

W dniu 22 listopada 2023 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał umowy z pięcioma nowymi operatorami programu “Czyste Powietrze” w Małopolsce. Ich zadaniem będzie szukanie potencjalnych beneficjentów programu, a także pomoc w zakresie potrzebnych prac remontowych i zdobycia środków na wymianę kopciuchów i termomodernizację. Dodatkowo będą oni służyć wsparciem w przeprowadzeniu i rozliczeniu zrealizowanych zadań. Nowi operatorzy będą działać na wskazanych obszarach do marca 2026 roku. 

Poszczególne regiony będą obsługiwać:

  • NDE Sp. z o.o. – region 1 (powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, m. Kraków),
  • Stowarzyszenie EkoMonterzy – region 2 (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, wielicki, m. Tarnów),
  • EnergiaPlus Sp. z o.o. – region 3 (powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki),
  • Stargel Sp. z o.o. – region 4 (powiaty: gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz),
  • Fundacja Pozytywni CO2 – region 5 (powiaty: limanowski, nowotarski, tatrzański).
Operatorzy w programie Czyste Powietrze
Nowi operatorzy w programie “Czyste Powietrze”.
Źródło: NFOŚiGW

Wszyscy wymienieni operatorzy będą musieli legitymować się specjalnymi identyfikatorami NFOŚiGW potwierdzającymi wiarygodność doradców pukających do drzwi małopolskich domów. 

Kim tak właściwie jest operator?

Według słów Pawła Mirowskiego, wiceprezesa NFOŚiGW, operatorzy to rzetelni doradcy, który bezpłatnie pomogą w zaplanowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji potencjalnym beneficjentom podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w programie “Czyste Powietrze”.  W Małopolsce obowiązuje model hybrydowy, który opiera się na współpracy zarówno z podmiotami wyłonionymi przez NFOŚiGW w konkursie, jak i gminami, które również występują w roli operatora. Obecnie w Małopolsce stosowne porozumienia  w tym zakresie podpisały 22 gminy.  Podobny model obowiązuje także w województwach świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. Łączny budżet na działanie operatorów (gmin i podmiotów) w tych trzech województwach wynosi ok. 20 mln zł. 

Małopolska testuje nowy model współpracy między urzędami, mieszkańcami, a przedsiębiorcami. Wspólnie zależy nam na poprawie jakości powietrza, ale wiemy, że dla wielu mieszkańców zawiłości proceduralne stanowią pewną przeszkodę w staraniu się o dotacje. Dziś przychodzimy z kolejnym rozwiązaniem. Angażujemy firmy, które sprawnie i bezpłatnie przeprowadzą mieszkańca przez cały proces ocieplania budynku czy wymiany pieca. Pomogą pozyskać i rozliczyć dotację, a inwestycje w ekologię zaprocentują czystszym środowiskiem

podsumował Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Z kolei Kazimierz Koprowski, prezes WFOŚiGW w Krakowie podkreśla, że operatorzy będą od teraz pukać do drzwi mieszkańców, organizować spotkania i pomagać beneficjentom podwyższonego i najwyższego dofinansowania w programie “Czyste Powietrze” przejść krok po kroku cały proces wymiany kopciuchów i termomodernizacji budynku. Każde przedsięwzięcie realizowane w ramach programu będzie musiało być poprzedzone obowiązkowym audytem energetycznym, a jego koszty wchodzą w skład kosztów kwalifikowanych w programie. Po raz pierwszy mieszkańcy Małopolski będą mogli spotkać się z tak kompleksowym wsparciem w tym zakresie.   

Zwróć uwagę na identyfikatory

NFOŚiGW zadbał także o wiarygodność poszczególnych operatorów. Każdy z pracowników zewnętrznych podmiotów, które określane są mianem operatora, będzie musiał posiadać specjalny identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, nazwą i adresem firmy. Taki zabieg ma pomóc w zminimalizowaniu ryzyka oszustwa. Jest to pokłosie tego, że coraz częściej można odnotować przypadki nieuczciwych wykonawców, którzy próbują oszukać wnioskodawców. Tacy oszuści zwykle dążą do sprzedania drogich w utrzymaniu urządzeń o zawyżonej cenie. 

Zdarza się, że niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, sprzedawane często bez gwarancji, trafiają do domów wnioskodawców “Czystego Powietrza” m.in. za sprawą nieuczciwych akwizytorów bezpodstawnie powołujących się na partnerstwo z NFOŚiGW czy wojewódzkim funduszem w programie

przestrzega Paweł Mirowski.

Dlatego tak ważne jest sprawdzenie, kto tak naprawdę zjawia się przed naszym domem. Zwracajmy więc dużą uwagę na wcześniej wspomniane identyfikatory i ich wiarygodność. Dodatkowe informacje na temat operatorów można znaleźć na stronie internetowej NFOŚiGW oraz stronie poświęconej programowi Czyste Powietrze. 

Źródło: NFOŚiGW

Zdjęcie autora: Katarzyna Dubiel

Katarzyna Dubiel

Redaktorka portalu GLOBEnergia