Ministerstwo Energii zostało powołane 7 grudnia. 

Ministerstwo Energii powstało wskutek nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, która wprowadziła trzy nowe działy: energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa.
W nowym resorcie – oprócz Krzysztofa Tchórzewskiego – zatrudniony był tylko sekretarz stanu odpowiedzialny za sprawy górnictwa, wiceminister Grzegorz Tobiszowski.
 
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło z dniem 1 stycznia 2016 r. powołała na stanowiska: sekretarza stanu w ministerstwie energii i Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka, podsekretarzy stanu w ministerstwie energii Andrzeja Piotrowskiego i Michała Kurtykę. 
 
Wiceminister Andrzej Piotrowski będzie odpowiadał i nadzorował pion energetyki. Wiceminister Kurtyka natomiast odpowiedzialny będzie za kwestie związane z negocjacjami z UE spraw energetycznych w zakresie kwestii dotyczących pomocy publicznej dla energetyki.
 
Jak zapewniał w grudniu Krzysztof Tchórzewski, do nowego ministerstwa mają trafić przede wszystkim pracownicy resortu gospodarki, skąd przechodzą całe departamenty. Do Ministerstwa Energii trafi też grupa z resortu skarbu i niewielka grupa pracowników Ministerstwa Środowiska.
 
Źródło: Ministerstwo Energii 


POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus! 

appstore        google play