W ustawie o OZE duże kontrowersje budził zapis o instalacjach nowobudowanych, ponieważ w prawie nie było jednoznacznie określone, co oznacza zapis „instalacja nowobudowana”. 

Problemem było to, czy instalacja która wybudowana została przed rokiem 2016 jest instalacją nowobudowaną, jeżeli  po raz pierwszy wprowadzi energię elektryczną do sieci dopiero po 1 stycznia 2016. Chodzi oczywiście o możliwości korzystania z taryf gwarantowanych. 
 
W projekcie nowelizacji ustawy zapisy o instalacjach nowobudowanych zostały usunięte. Warunkiem, aby instalacja podlegała taryfom gwarantowanym jest to, by pierwsze wprowadzenie energii do sieci odbyło się po 1 stycznia 2016r. Przed objęciem instalacji systemem taryf gwarantowanych instalacja musi być zgłoszona oraz przejść kontrolę Urzędu Regulacji Energetyki. 
 
W nowelizacji Ustawy znalazł się również zapis, który uniemożliwia łączenie wsparcia finansowego otrzymanego na etapie realizacji inwestycji, czyli np. programu prosument, z taryfami gwarantowanymi. 
Przypominamy, że opinie i uwagi do projektu nowelizacji ustawy można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: SekretariatDEO@mg.gov.pl oraz faksem na numer (22) 693 40 17. Uwagi można zgłaszać do 29 maja 2015 r.