Pompy ciepła są idealnymi urządzeniami zapewniającymi redukcję kosztów ogrzewania.

W związku z tym, że bazują na odnawialnych źródłach energii, mają pozytywny wpływ na środowisko. Robur podążając za tym rozwojem, dziewięć lat temu wprowadziła na rynek gazowe absorpcyjne pompy ciepła.

Są to urządzenia zasilane gazem, charakteryzujące się bezawaryjną pracą, prostotą obsługą i konserwacją. W artykule tym przyjrzymy się bliżej technologii absorpcyjnej. Opiszemy też system ogrzewania, klimatyzacji i produkcji ciepłej wody użytkowej, który został zainstalowany w hotelu Holiday Inn we włoskiej miejscowości Mozzo koło Bergamo.

Pompa i kocioł, czyli dwa w jednym
Gazowe absorpcyjne pompy ciepła są urządzeniami łączącymi typowy obieg pompy ciepła z gazowym kotłem kondensacyjnym. Czynnikiem roboczym, który podlega przemianom termodynamicznym, jest amoniak. Krąży on w hermetycznie w zamkniętym układzie absorpcyjnym, który nie wymaga uzupełniania czynnika chłodniczego i żadnej ingerencji podczas użytkowania czy serwisowania urządzenia. Elementami układu są: generator, skraplacz, elementy rozprężne, parownik, absorber, przeponowa pompa roztworu. Generator w układzie zastępuje sprężarkę, co pozwala na jego hermetyczne zamkniecie. Dostarczenie ciepła do generatora za pomocą palnika gazowego powoduje podgrzanie roztworu amoniak-woda i odparowanie amoniaku. Za generatorem czynnik ma już wysoką temperaturę i ciśnienie i może przejść przez cykl przemian termodynamicznych. Dodatkowym elementem w obiegu pompy ciepła w technologii absorpcyjnej jest absorber, dzięki któremu pozyskujemy dodatkowe ciepło. Pary amoniaku trafiające do absorbera łączą się z roztworem ubogim (woda z małą zawartością amoniaku) dając roztwór bogaty. Absorpcja amoniaku przez wodę jest procesem, w którym wydziela się ciepło. Kierując roztwór bogaty do skraplacza, możemy je wykorzystać do dogrzania wody do jeszcze wyższej temperatury. (…)

Clipboard02

Dbamy o środowisko
Dzięki wysokiej efektywności gazowe absorpcyjne pompy ciepła oszczędzają równowartość 9 Toe rocznie, redukując równowartość 289 ton produktów spalania węgla, jak również 26 ton dwutlenku węgla. Wysoka wydajność energetyczna, mały pobór energii elektrycznej, ograniczony do minimum negatywny wpływ na środowisko sprawiły, że hotel Holiday Inn zasłużył w 2008 roku nominację European Design Award za unikalny system ogrzewania i klimatyzacji oraz optymalne wykorzystanie materiałów użytych do budowy hotelu. Dzięki niskiemu poziomowi zużycia energii hotel otrzymał klasę energetyczną A.

Jacek Kowalewski 
ROBUR Gazowe Pompy Ciepła

Czytaj całość w GlobEnergia 2/2012