Nowoczesne technologie energetyczne szansą dla rozwoju Polski. RAPORT

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

32562064pan

RWE opublikowała studium „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku”. Raport analizuje dostępne i obecnie opracowywane technologie, które mogą być kluczowe dla rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego. 

Studium przygotowane przez ekspertów grupy odpowiedzialnych za innowacje, powstało na bazie doświadczenia zebranego przez koncern w Polsce oraz na innych europejskich rynkach, gdzie spółka zaopatruje 23 mln klientów w energię elektryczną i gaz, a w 2013 r. wygenerowała 216.7 TWh energii elektrycznej.

Raport ma na celu analizę technologii, które mogą determinować tempo rozwoju sektora i pokazanie kalendarza ich rozwoju do roku 2050. 

„Energia stanowi i będzie stanowić kluczowy czynnik rozwoju. Dlatego też poprzez odpowiedni dobór nowych technologii w istotny sposób można wpływać na wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo energetyczne oraz jakość życia milionów obywateli”

– mówi Filip Thon, prezes RWE Polska S.A. oraz Członek Zarządu RWE Retail.

„Jako koncern, dla którego Polska jest kluczowym rynkiem, firma wspierająca innowacyjność oraz inwestująca w badania i rozwój w skali międzynarodowej, zdecydowaliśmy się podzielić naszymi rozważaniami nt. przyszłego kształtu polskiego sektora elektroenergetycznego. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas studium „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku” wpisze się w dyskusję na temat rozwoju technologii, które będą kształtować Polski rynek energii

– dodaje Filip Thon.

W ramach Studium przyjęto i analizowano cztery hipotetyczne długoterminowe scenariusze rozwoju polskiego sektora elektroenergetyki: Zachowawczy, Krajowy, Zielony i Innowacyjny. Raport zawiera również opis i harmonogram rozwoju wybranych technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Prezentowane są m.in. przedziały czasowe, w których wybrane technologie osiągną etap dojrzałości. Z raportu wynika, że na lata 2014–2030 przypadać będzie powstanie nowych mocy wytwórczych w energetyce węglowej, rozwój zanotuje kogeneracja, fotowoltaika, energetyka wiatrowa oraz trend e-mobility. Z kolei, po roku 2030 zwiększą się krajowe moce w elektrowniach opalanych węglem brunatnym oraz przyspieszy tempo prac nad systemami magazynowania energii.
Do głosu dojdzie też technologia jądrowa, przy czym we wszystkich wariantach przyjęto założenie, że technologie węglowe nadal pozostaną istotnym elementem polskiego miksu energetycznego.
Następnie opisano zależności, które mogą występujące pomiędzy przyjętymi kierunkami rozwoju i wybranymi technologiami pod kątem zagadnień, takich jak: bezpieczeństwo energetyczne, redukcja emisji CO2, cena energii czy wpływ na sieć.
Wnioski płynące z raportu są optymistyczne:
• Polska pozostanie niezależna pod względem produkcji energii elektrycznej
• Polska może zrealizować ambitne cele redukcji emisji CO2
• Transformacja systemu elektroenergetycznego nie powinna spowodować wzrostu cen energii
• Węgiel kamienny i brunatny nadal będą istotne w strukturze wytwarzania
• Zwiększony zostanie udział nowych technologii i rozwinie się trend prosumencki

Podsumowanie rozwoju wybranych technologii 
Energia wiatrowa - wraz ze wzrostem wydajności turbin, wytwarzanie elektryczności z energii wiatrowej powinno stać się bardziej praktyczne i opłacalne. Ponadto trwające prace nad instalacją i budową wiatraków zarówno na lądzie jak i na morzu sprawią, że procesy te będą mogły być szybsze, cichsze i bardziej przyjazne dla środowiska.
 
Fotowoltaika – oczekujemy, że koszty paneli słonecznych i ich instalacji będą dalej spadać, odzwierciedlając trend charakterystyczny dla większości technologii związanych z energią odnawialną. Jednakże to wprowadzenie technologii szytych na miarę potrzeb prosumentów, powinno mieć znaczący wpływ na większe wykorzystanie fotowoltaiki. Polska może osiągnąć namacalne i trwałe wyniki, jeśli osoby, które były wcześniej zaledwie konsumentami, będą miały wkład w produkcję elektryczności w kraju.
 
E-mobility - samochody napędzane wyłącznie energią elektryczną stanowiły na początku drogi margines przemysłu samochodowego, jednak obecnie szykują się do przedefiniowania zarówno tej gałęzi przemysłu jak i sposobu zużycia energii. Konwencjonalne silniki spalinowe i związany z nimi negatywny wpływ emisji CO2 na środowisko sprawią, że udział w rynku tego typu silników powinien z roku na rok spadać. Jednocześnie obniżeniu mogą ulec ceny samochodów elektrycznych, a sieć stacji ładowania będzie się rozrastać.
 
Magazynowanie energii - udział zaawansowanych technologii produkcji elektryczności z odnawialnych źródeł energii pozostanie umiarkowany dopóki tańsze i rozbudowane rozwiązania magazynowania tego typu energii nie będą dostępne na szeroką skalę. Systemy dystrybucji i zaawansowanego magazynowania energii przestają stanowić naukową koncepcję i osiągają realny, potwierdzony potencjał.

Źródło: RWE