Na rynku pojawiły się właśnie nowe jednostki rekuperacyjne, które umożliwiają odzyskanie do 77% ciepła z wywiewanego powietrza oraz zapewniają mu wysoki poziom czystości.

Wszystko po to, by zapewnić utrzymanie komfortowej temperatury we wnętrzu obiektu przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Nowe urządzenia oferowane przez firmę Panasonic wyposażono w wymiennik ciepła z przepływem przeciwprądowym. Dzięki temu, klimatyzacja może pracować z mniejszym o ok. 20% obciążeniem. Urządzenia te są w stanie zachować wysokie parametry efektywności nawet w zimie. Wymiennik posiada również kanał obejściowy, który pozwala na bezpośrednie nawiewanie powietrza z zewnątrz do budynku wtedy, gdy jest ono odpowiednio chłodne. Dzięki temu system zdecydowanie mniej się zużywa.

Wysoka czystość powietrza dostarczanego do budynku jest zapewniona przez specjalny system, który uruchamia się podczas pracy wentylatora i działa antybakteryjnie. Na wlocie świeżego i powrotnego powietrza zainstalowane są filtry o klasie skuteczności G4 zbudowane z syntetycznego materiału, które zatrzymują większe pyłki roślinne oraz grubszy pył metalurgiczny.
Rozwiązania oferowane przez firmę Panasonic wyposażone są w wężownicę, elektromagnetyczny zawór rozprężny, filtr freonu, kontaktowe czujniki temperatury w linii freonu ciekłego i gazowego oraz czujniki NTC w obydwu torach przepływu. W urządzenie te została wbudowana skrzynka elektryczna do sterowania prędkością wentylatora wewnętrznego oraz komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Z kolei przyłącza kanałów mają formę okrągłych kołnierzy z tworzywa sztucznego.

Źródło: Panasonic