Nowy blok Elektrociepłowni Siekierki będzie napędzany biomasą i RDF – trwają konsultacje  

W polskim ciepłownictwa widać pierwsze zalążki transformacji źródeł ciepła. W Elektrociepłowni Siekierki powstanie nowa jednostka na paliwo nisko i zeroemisyjne – blok będzie napędzany biomasą i paliwem alternatywnym RDF. Trwają obecnie konsultacje społeczne.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W listopadzie i grudniu zostały uruchomione dwa czasowe punkty informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców dzielnic Mokotów i Wilanów - w Domu Kultury KADR oraz w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRSS "Społem". Jeden z punktów jest zlokalizowany na terenie elektrociepłowni.

Elektrociepłownia Siekierki to zakład, który pracuje od 1961 roku. Jest największą elektrociepłownią w Polsce i drugą co do wielkości w Europie. Moc cieplna wynosi 2065 MWt, natomiast moc elektryczna – 620 MWe. 3 kotły parowe opalane są węglem kamiennym. Jak czytamy na stronie PGNiG Termika, w elektrociepłowni zainstalowany jest akumulator ciepła o pojemności 30 400 m3 wody sieciowej - pierwszy tak duży obiekt w Polsce. W zakładzie zamontowane są nowoczesne instalacje chroniące środowisko: mokrego odsiarczania spalin MIOS i odazotowania spalin SCR. Wszystkie kotły węglowe wyposażone są w wysokosprawne elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu na poziomie ok. 50 proc. wielkości dopuszczalnej polskimi normami ochrony powietrza.

Inwestycja ruszy za dwa lata

Elektrociepłownia Siekierki ogrzewa obecnie 55 procent budynków w Warszawie. Na jej terenie zostanie wybudowany nowy blok generacyjny na paliwo nisko i zeroemisyjne. Inwestycja rozpocznie się w III kwartale 2023 roku, zakończy się w IV kwartale 2026 roku. Projekt ma wpisywać się w nowe cele dążenia do neutralności klimatycznej wyznaczone w Europejskim Zielonym Ładzie. Poprzez zwiększenie udziału paliw zeroemisyjnych inwestycja przyczyni się do redukcji emisji CO2 w PGNiG TERMIKA SA w zakresie od 300 do 400 tys. ton rocznie, co jest równoznaczne z obniżeniem opłat za prawa do emisji CO2.

Jak czytamy w ulotce konsultacyjnej, celem inwestycji jest zagospodarowanie energetyczne tej frakcji odpadów komunalnych, których zgodnie z prawem nie wolno gromadzić na składowiskach. Spalanie odpadów komunalnych jest elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która wchodzi w skład strategii gospodarki Unii Europejskiej. Magazynowanie odpadów na terenie elektrociepłowni będzie miało tylko charakter operacyjny (kilkudniowe), a odpady będą odizolowane od otoczenia poprzez zastosowanie zamkniętych i szczelnych budynków oraz instalacji. Dodatkowo będą zastosowane układy filtracji i dezodoryzacji z zastosowaniem filtrów z węgla aktywnego. Uboczne produkty spalania (popiół lotny i popiół denny) będą odbierane przez firmy zewnętrzne - nie będą przetwarzane ani składowane na terenie zakładu elektrociepłowni.

Co dokładnie zakłada inwestycja? Mowa o instalacji bloku o mocy elektrycznej 75 MWe, mocy cieplnej 142 MWt, mocy cieplnej w paliwie – 223 MWt. Przewiduje się zainstalowanie kotła cyrkulacyjnego fluidalnego. Blok będzie w stanie wygenerować 3 tys. TJ/rok ciepła oraz 400 GWh energii elektrycznej. Napędzi paliwo zero i niskoemisyjne, składające się w 80 proc. z biomasy i 20 proc. paliwa RDF (z jęz. ang. Refuse Derived Fuel). Czym jest alternatywne paliwo RDF? Jest to paliwo, które powstaje w wyniku wysortowania oraz odpowiedniego przygotowania frakcji odpadów charakteryzujących się wysoką wartością opałową.

Źródło i grafika: PGNiG Termika, materiały konsultacyjne

Zobacz również