Nowy blok energetyczny ze współspalaniem biomasy w Ostrołęce

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

blok biomasowy

Minister Tchórzewski na konferencji prasowej powiedział, że połowa z szacowanych na nie mniej niż 5,5 mld zł kosztów projektu zostanie poniesiona przez inwestora spoza spółki.

Podjęte w ostatnich tygodniach przez Zarząd Energa SA działania otwierają drogę do osiągnięcia gotowości przetargowej, a w dalszej kolejności wyłonienia generalnego wykonawcy elektrowni węglowej o mocy 1000 MW.

W poniedziałek przedstawimy główne założenia rynku mocy. Szacujemy, że inwestycja w Ostrołęce to koszt nie mniej niż 5,5 mld zł i połowa tej kwoty zostanie poniesiona przez inwestora spoza spółki. – powiedział Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii. -  Blok będzie budowany ze współspalaniem biomasy, a nowa ustawa o OZE powoduje, że potrzebna będzie biomasa lokalna. To szansa dla lokalnych wytwórców. Oceniam, że spółka jest dobrze przygotowana do przeprowadzenia przetargu. Zrealizowane dotychczas prace, w tym opinie środowiskowe i pozwolenie na budowę, sprawiają, że wykonawca może zacząć realizację inwestycji za około 1,5 roku – dodał.

Elektrownie Ostrołęka obchodzą w tym roku 60 rocznicę działania. Dzięki inwestycjom podejmowanym w ostatnich latach, istniejące bloki znacząco zmniejszają emisję pyłów, a spółka dostosowuje ich parametry do unijnych wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń. Obecnie w Elektrowni trwa budowa instalacji odazotowania spalin, która pozwoli pięciokrotnie obniżyć emisje tlenków azotu. Prowadzone są też gruntowne modernizacje bloków, dzięki którym o ponad połowę zmniejszy się emisja pyłów.

Źródło: Grupa ENERGA