Dr Thani Ahmad Al Zeyoudi – minister ds. zmian klimatu oraz środowiska – poinformował, że nowy cel energetyczny stanowi wewnętrzny plan działania ZEA, zakładający wdrożenie założeń paryskiego porozumienia klimatycznego, do którego przystąpiło 197 nacji. Państwa te zobowiązały się do redukcji emisji dwutlenku węgla w celu zmniejszenia globalnego wzrostu temperatury.

ZEA, które oficjalnie ratyfikowały porozumienie paryskie w sierpniu tego roku, stały się pierwszym krajem w regionie, który ustanowił cel energetyczny, pierwotnie zakładający 24% udział OZE w produkcji energii do 2021 roku. Aktualnie kraj zwiększył tę wartość do 27%, co w znaczący sposób wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla.

W kwietniu tego roku 177 państw podpisało porozumienie paryskie, które zacznie obowiązywać 4 listopada 2016 r.. Do tej pory 83 strony ze 197 ratyfikowały ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Al Zeyoudi stwierdził, że z uwagi na to, iż szczyt klimatyczny COP 22 w Marrakeszu koncentruje się na wdrożeniu porozumienia paryskiego, wszystkie podmioty, biorące w tym udział, odegrają pewną rolę. Również sektor prywatny będzie reprezentował delegację ZEA. Sektor prywatny odegra kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi, twierdzi minister.

Podobnie jak inne państwa rozwijające się, ZEA będą wspierały przepływ nowoczesnych technologii, wzrost zainstalowanej mocy oraz dostęp do światowych funduszy w celu implementacji porozumienia paryskiego.

Będziemy współpracować z naszymi partnerami, takimi jak: GCC oraz G-77 (grupa państw rozwijających się) i będziemy nawoływać do zapewnienia dostępu do funduszy międzynarodowych – mówi Al Zeyoundi.

Fahd Mohammad Al Hammadi – dyrektor Departamentu Zmian Klimatycznych w Ministerstwie Zmian Klimatycznych i Środowiska oświadczył, że zobowiązanie ZEA dotyczące zwiększenia udziału OZE zostało poprzedzone solidnym opisem opłacalności ekonomicznej.

W czerwcu ZEA rozpoczęły opracowywanie Krajowego Planu Zmian Klimatycznych ZEA, który ma ustanowić określone ramy dla działań klimatycznych. Powyższy plan powstaje w porozumieniu z rządem, konkretnymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami społecznymi i udowadnia, że działania na rzecz klimatu mogą iść w parze ze wzrostem i rozwojem ekonomicznym.

ZEA przedstawiły politykę, której celem jest dywersyfikacja ekonomii z zamiarem stworzenia nowego, opartego na wiedzy przemysłu.

ZEA stały się liderem regionu we wdrażaniu czystej energii, realizując pionierskie projekty związane z energią odnawialną oraz energią jądrową, wodną czy efektywnością energetyczną, jak również sekwestracją dwutlenku węgla.

Opracowano na podstawie: Gulf News