Mając na celu ograniczenie negatywnych zmian klimatycznych, Unia Europejska w dniu 9 czerwca 2014 roku wydała rozporządzenie dotyczące redukcji emisji F-gazów, czyli fluorowych gazów cieplarnianych z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także rozdzielnic elektrycznych, pomp ciepła, systemów ochrony przeciwpożarowej i innych.

 
Zgodnie z kierunkiem tych regulacji, szereg badań nad nowym czynnikiem chłodniczym R32 przeprowadził Panasonic. Ma on stanowić alternatywę dla obecnie stosowanego czynnika R410A, który do 2025 r. będzie całkowicie wycofany z użycia. Oba charakteryzują się podobną sprawnością, jednak R32 to rozwiązanie bardziej przyjazne środowisku i bezpieczniejsze. 
 
Rozwiązanie zostało już wprowadzone w Japonii i Europie Północnej, a w najbliższych miesiącach zmiana zostanie przeprowadzona w pozostałych krajach europejskich. Nowy czynnik w porównaniu do R410A wyróżnia przede wszystkim niższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential) oraz wyższa efektywność energetyczna.
 
Dla porównania w przypadku czynnika R410A wynosi on 2088, a dla R32 675. Oprócz tego R32 jest tańszy i ma o ok. 30 proc. mniejszą objętość. Dzięki temu ładunek czynnika jest mniejszy, co pozwala ograniczyć rozmiar wymiennika ciepła i innych elementów. Jednocześnie R32 wykazuje lepszą sprawność przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, a jego efektywność energetyczna jest o ok. 10 proc. wyższa. 
Oprócz korzyści ekologicznych za nowym czynnikiem chłodniczym przemawia większe bezpieczeństwo. W badaniach poziomu toksyczności i łatwopalności uzyskał on wskaźnik A2L, co oznacza niewielkie zagrożenie wystąpienia tego rodzaju wypadków. Obecnie R32 jest stosowany, ale tylko jako składnik zarówno R407C i R410A. Wykorzystany samodzielnie, jako czysta substancja jest łatwiejszy do odzyskania i ponownego użycia.
Wprowadzenie czynnika chłodniczego R32 wpisuje się w politykę firmy zakładającą tworzenie rozwiązań wysokiej jakości i przede wszystkim przyjaznych środowisku. Jednocześnie jest to zmiana zgodna z założeniami regulacji europejskich, które idą w kierunku ograniczania negatywnych zmian klimatycznych – mówi Tomasz Lenarczyk, Sales & Marketing Manager w firmie Panasonic. – Myślę, że klienci docenią nowy czynnik ze względu na jego niższą cenę w porównaniu do obecnego R410A, a także wyższą efektywność energetyczną – dodaje Tomasz Lenarczyk.
 
Czynnik R32 wprowadzono we wrześniu 2015 r. w krajach nordyckich do serii VZ cechującej się wyjątkowo wysokimi współczynnikami A +++ / A +++. W pozostałych krajach europejskich, w tym  w Polsce, pojawi się w ciągu kilku miesięcy.
 
Źródło: Panasonic