23 maja 2013 r. – General Electric poinformowało, iż z dniem 1 czerwca Cliff Harris obejmie funkcję Dyrektora Generalnego działu energii odnawialnej na Europę. Dotychczas pracował on w dziale GE Power Generation Services, gdzie jako Dyrektor Generalny na Europę kierował usługami w terenie. W zakres jego obowiązków wchodziły działania związane z przestojami, obsługa techniczna, nowe instalacje i realizacja projektów. W przeszłości Harris piastował stanowisko Vice Prezesa na Europę w GE Hitachi, odpowiedzialnego za nowe projekty energetyczne, rozwój i sprzedaż. Harris dołączył do GE w 1999 roku.
 
„Europa jest i pozostanie dla nas ważnym regionem,” powiedziała Anne McEntee, Vice Prezes działu energii odnawialnej GE. „Cliff od wielu lat pracuje w GE i sektorze energetycznym dlatego też ma wszelkie kwalifikacje, aby zapewnić w regionie trwały wzrost i coraz szersze wykorzystanie produktów i usług składających się na portfolio energetyki wiatrowej GE. Bardzo cieszymy się, że dołącza do zespołu.”
 
Źródło: GE