Dzięki nowej gwarancji Biznesmax przedsiębiorcy mogą taniej sfinansować planowane inwestycje, takie jak np. instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli zmniejszyć rachunki za prąd.

Nowa oferta przeznaczona dla klientów biznesowych, a powstała dzięki współpracy mBanku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. BGK udziela gwarancji w ramach rządowego programu wsparcia przedsiębiorczości dofinansowanego z Unii Europejskiej. Gwarancja Biznesmax pozwala na bezpłatne zabezpieczenie 80% wartości kredytu inwestycyjnego, Maksymalna gwarancja dla klienta wynosi 2,5 mln euro. Dzięki niej, koszty klienta są zdecydowanie niższe.

Korzyści dla klientów

Niewątpliwą korzyścią dla klienta, jest możliwość częściowego odzyskania odsetek. MŚP korzystające z gwarancji Biznesmax mogą uzyskać dopłaty do odsetek od kredytu za pierwsze 3 lata od jego uruchomienia. Jeśli oprocentowanie kredytu zawartego w 2020 r. nie przekroczy 5% rocznie, mBank we współpracy z BGK zwróci w całości trzyletni koszt odsetek. W ten sposób przedsiębiorca może obniżyć koszty kredytu.

Dzięki nowej ofercie, przedsiębiorcy będą mogli postawić na inwestycje, które zwiększą ich innowacyjność i konkurencyjność.

mBank szczególnie zachęca firmy do wykorzystania gwarancji Biznesmax do realizacji inwestycji proekologicznych, takich jak np. instalacja fotowoltaiczna czy termomodernizacja budynków. Możliwe jest także wykorzystanie oferty do projektów związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, elektromobilnością czy wykorzystaniem, innych niż słońce, odnawialnych źródeł energii.

Kto może skorzystać z oferty?

Gwarancją Biznesmax mogą zostać objęte kredyty udzielane przez mBank ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dzięki temu MŚP uzyskują jeszcze korzystniejsze warunki finansowania.

Gwarancją Biznesmax można także zabezpieczyć kredyt na finansowanie kosztów niekwalifikowanych, np. VAT projektów dofinansowanych z innych środków unijnych.

Kto nie może skorzystać z oferty?

Z możliwości skorzystania z kredytu zostały wykluczone następujące działalności:

  • rybołówstwo i akwakultura,
  • produkcja podstawowa produktów rolnych,
  • przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, gdy:

– wysokość pomocy zależy od ceny lub ilości produktów podstawowych (kupionych lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorcę),

– pomoc dla kredytobiorcy zależy od tego, czy przekaże on ją w części lub w całości producentom podstawowym,

– działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,

– działalność, która wymaga, aby priorytetowo traktować towary krajowe,

– zakup pojazdów do transportu drogowego przez kredytobiorców, którzy zarobkowo zajmują się transportem drogowym towarów

Cele mBanku

mBank stawia sobie za cel oferowanie firmom takich warunków finansowania działalności, żeby wspierać ich rozwój. To nie wszystko. mBank chce łączyć rozwój gospodarki z jej ‘zieloną’ transformacją. Chce chronić środowisko przez finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, a także zachęca do tego swoich klientów. Nowa oferta sprawi, że będzie to zdecydowanie łatwiejsze.

Źródło: mBAnk

Redakcja GLOBEnergia