Centrum Badań nad Energetyką Słoneczną i Wodorową w Baden-Württemberg (ZSW) stworzyło w swoim laboratorium cienkowarstwowe ogniwo fotowoltaiczne o sprawności 22%. Ogniwo to bije rekord wydajności i wyznacza nowy europejski standard. 

 
Testowane ogniwo składa się z miedzi, indu, galu i selenu i ma powierzchnię ok. 0,5 cm^2. Zostało ono utworzone przez optymalizację procesu produkcji przy pomocy odparowania. Jednak obecny rekord nie powoduje zastoju prac nad polepszeniem sprawności. Michael Powalla, szef działu PV,  wyjaśnia: „Potencjał technologiczny jest zdecydowanie wyższy niż obecnie uzyskane 22%. W ciągu najbliższych kilku lat będzie możliwe uzyskanie wydajności na poziomie 25%”. 
 
Instytut Systemów Energii Słonecznej Fraunhofer ISE potwierdził uzyskane wyniki. ZSW jest obecnie zaledwie 0,3 punktu procentowego od obecnego rekordu świata. Jeśli chodzi o wydajność komórki, technologia CIGS wyprzedza powszechnie stosowane multikrystaliczne ogniwa krzemowe.
 
Jednak jeśli chodzi o wydajność modułów, ogniwa multikrystaliczne osiągają sprawność około 17%, podczas gdy moduły CIGS są nadal na poziomie około 14%.
 
Na ogół moduły cienkowarstwowe lepiej funkcjonują w słabym oświetleniu i wymagają zużycia  mniejszej energii do ich produkcji w porównaniu do modułów krzemu. Elastyczne komórki CIGS wysokiej wydajności  są w trakcie opracowywania.
 
Według naukowców z ZSW, koszty produkcji, które obecnie wynoszą około 40 dolarów za Wp w małych fabrykach CIGS, można drastycznie zmniejszyć poprzez rozszerzenie zdolności produkcyjnych. Z roczną produkcją na poziomie 0,5 do 1 GW, sprawność tych modułów PV może osiągnąć ponad  18% i koszty tak niskie jak 25 dolarów za Wp, co powoduje, że ceny CIGS-ów są  konkurencyjne.
 
Źródło: www.sunwindenergy.com