Celem Ignitis Group jest zwiększenie portfolio zielonej energii do 4 GW zainstalowanej zielonej mocy wytwórczej do 2030 r. Grupa energetyczna już w lipcu tego roku rozpoczęła działalność na polskim rynku, stając się dostawcą energii elektrycznej i gazu dla polskich klientów biznesowych. Teraz przyszedł czas rozszerzenie działalności o energetykę słoneczną. Ignitis Renewables, spółka zależna Ignitis Group, podpisała umowę nabycia portfela parków solarnych w Polsce od zajmującej się projektami fotowoltaicznymi – grupy Sun Investment Group (SIG). Łączna moc projektów osiągnie 170 MW. Podpisana umowa ma umocnić pozycję spółki na szybko rozwijającym się polskim rynku energii odnawialnej, szczególnie biorąc pod uwagę transformację rynku energetycznego. W przyszłości SIG planuje rozwinąć w Polsce projekty OZE o łącznej mocy 200 MW, a aktualnie opracowuje łącznie ponad 1 GW projektów dotyczących energii słonecznej w Europie.

Zrealizowany projekt SIG o mocy 998.4 kW w Krzyżowicach, źródło: SIG

Projekty w ramach umowy

Sun Investment Group jest jednym z 50 największych deweloperów parków fotowoltaicznych w Europie. Dzięki podpisanej umowie grupa opracuje i przygotuje do eksploatacji portfel projektów fotowoltaicznych o mocy do 170 MW, które powstaną w latach 2021-2023. Przychody z projektów zostaną zabezpieczone poprzez 15-letnie kontrakty różnicowe w ramach aukcji OZE. Jak powiedział Deividas Varabauskas Dyrektor Generalny Sun Investment Group, współpraca międzynarodowa może znacząco wpłynąć na postęp w osiąganiu celów Europejskiego Zielonego Ładu, a tym samym realizację celu jakim jest eliminacja zanieczyszczeń i osiągnięcie neutralności węglowej w 2050 r.

Zrealizowany projekt SIG o mocy 748.8 kW w Olszance, źródło: SIG

Efekt ekologiczny

Dzięki powstającym projektom zostanie wyprodukowane około 190 tys. MWh czystej energii elektrycznej, która będzie mogła zasilić ponad 79 tys. gospodarstw domowych w Polsce. Dodatkowo, inwestycje pozwolą na uniknięcie 156 tys. ton CO2 w ciągu roku.

Źródło: Ignitis Group, SIG

Zdjęcie główne: Farma fotowoltaiczna SIG w Miłowicach, źródło: SIG

 

Redakcja GLOBEnergia