Program motywacyjny, który działa w Nowym Jorku spowodował gwałtowny przyrost liczby instalacji systemów OZE, które wypierają paliwa kopalne. Teraz, środki finansowe programu są już prawie wyczerpane.

Pojawiły się instalacje oparte na kolektorach słonecznych oraz systemy z wysoko wydajnymi pompami ciepła, w połączeniu z instalacjami fotowoltaicznymi, wykorzystywane głównie do produkcji ciepłej wody użytkowej, co jak podsumowują użytkownicy programu, jest bardzo opłacalne, zwłaszcza na rynku mieszkaniowym.
New York State Energy Research i Development Authority (NYSERDA) wprowadził program motywacyjny dla systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej w marcu tego roku. Program ma na celu zapewnienie pomocy finansowej dla każdego projektu, który zakłada wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody i tym samym powoduje wyparcie z użycia paliw konwencjonalnych, w tym oleju opałowego, gazu ziemnego, propanu i drewna.
Program oferuje zachęty do $ 6.000 dla instalacji mieszkaniowych, a nawet do $ 150,000 do zastosowań komercyjnych lub innych niż mieszkalne. Fundusze są prawie wyczerpane, bo zainteresowanie programem jest naprawdę duże. Są jeszcze środki na systemy wytwarzające energię elektryczną w oparciu o energię słoneczną – na fotowoltaikę. NYSERDA zaproponowała Fundusz Czystej Energii, który zapewniałby wsparcie dla odnawialnych źródeł energii ogólnie, bez względu na to jaki rodzaj energii wykorzystamy i jakie paliwo kopalne zostanie zastąpione.
W tym roku złożono 213 wnioski w tym projekcie i jest to mniej więcej tyle samo ile przez ostatnie kilka lat. Wnioski były równomiernie rozłożone między budynki mieszkaniowe (49%) i niemieszkalne (51%).
Największa szansa na wykorzystanie energii słonecznej w mieście wielkości Nowego Jorku wydaje się przypadać na przestrzeń handlową. Zachęty NYSERDA pozwoliły bawarskiej Manor Inn and Restaurant w Purling zapewnić ciepłą wodę użytkową dla restauracji i 18 pokoi hotelowych. Wcześniej używano do tego celu energii elektrycznej i tym sposobem ogrzewano około 3.800 litrów dziennie. Projekt solarny będzie wykorzystywał kolektory słoneczne (11 rur próżniowych), aby zapewnić około 67% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, co przełoży się na oszczędności rzędu 4000 $ rocznie.
Syracuse University zainstalował czterdzieści oddzielnych, identycznych instalacji, z których każda składa się z sześciu kolektorów słonecznych w celu zapewnienia 636 litrów ciepłej wody pod prysznicem w mieszkaniach dla studentów. Każdy system daje 7,508 kWh rocznie.
Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia
Źródło: sunwidnenergy.com