W 2012 roku przez wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych przeszedł huragan Sandy – spowodował znaczne spustoszenia na Karaibach i właśnie w Nowym Jorku. 

 
Nowy Jork został pochłonięty huraganem 26 października. Miało to ogromny wpływ na mieszkańców miasta jak i na władze.
Od tego momentu władze miasta intensywnie działają na rzecz ograniczania emisji dwutlenku węgla. W dniu 7 grudnia 2015 roku Rada Miasta Nowy Jork uchwaliła projekt ustawy dot. energii geotermalnej. 
 
W dniu 7 stycznia, burmistrz Bill de Blasio podpisał zmiany w zapisach administracyjnych miasta Nowy Jork  w odniesieniu właśnie do wykorzystania energii geotermalnej w mieście. 
Ustawa wymaga, aby w Nowym Jorku, we wszystkich nowych i modernizowanych budynkach należących do miasta realizować instalacje oparte na geotermalnych pompach ciepła – jeżeli zostanie wykazane, że jest to opłacalne. 
 
Istnieją trzy wymogi, a raczej następstwa ustawy geotermalnej:
– Identyfikacja typów systemów geotermalnych i budynków, dla których byłyby odpowiednie.
– Przyjęcie zasad i wymogów rejestracyjnych dla tych, którzy projektują i instalują systemy geotermalne
– Ukończenie studium wykonalności dla instalacji na wodach powierzchniowych morskich. 
 
Część procesu identyfikacji będzie zawierać porównanie konwencjonalnego ogrzewania i chłodzenia z ogrzewaniem i chłodzeniem z wykorzystaniem geotermalnych pomp ciepła w zakresie:
– Emisji gazów cieplarnianych w wyniku zużycia paliwa i energii elektrycznej 
– Wpływu na stężenia zanieczyszczeń powietrza 
– Rocznego zużycie energii elektrycznej i wpływu na zmniejszenie szczytowego zapotrzebowania.
 
Ustawa przewiduje również określenia standardów dotyczących kosztów kapitałowych, długości eksploatacji takich systemów i kosztów ich utrzymania. Wymaga również określenia rządowej pomocy finansowej (zasad/wymogów). 
Opracowane zostaną dodatkowo standardy wykonywanych instalacji, kwalifikacje osób które będą projektować i instalować takie systemy, a także prowadzony będzie publiczny rejestr takich osób. 
 
Władze przewidują również informowanie i edukację osób zainteresowanych tematem o korzyściach wynikających z łączenia systemów pomp ciepła z instalacjami fotowoltaicznymi dla budynków na terenie miasta. 
 
Źródło: renewableenergyworld.com

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i  czytaj najnowszy numer miesięcznika! 

appstore        google play