Nowy komponent w programie Mój Elektryk. Wnioski mogą składać m.in. firmy i samorządy

Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uruchomiono kolejny i ostatni komponent programu Mój Elektryk. 22 listopada wnioski w programie będą mogli złożyć także przedstawiciele samorządów, firm, fundacji oraz innych instytucji.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W ramach nowego komponentu osoby prawne będą mogły otrzymać dofinansowanie na zakup pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem. Wsparcie obejmie samochody osobowe oraz dostawcze, a także pojazdy kategorii L. W tym celu NFOŚiGW zwiększył budżet programu o 200 mln zł do poziomu 700 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e przez podmioty niebędące osobami fizycznymi.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 22 listopada 2021 roku do 30 września 2025 roku, o ile wcześniej nie wyczerpie się budżet. Wnioski do NFOŚiGW mogą składać przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Dotychczas NFOŚiGW uruchomił dotacje dla osób fizycznych na zakup aut osobowych oraz dotacje do leasingu oraz najmu długookresowego, we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska, o czym informowaliśmy także na łamach GLOBEnergia.pl.

Program Mój Elektryk przewiduje możliwość dofinansowania zakupu samochodów zeroemisyjnych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych. Dotacją mogą być objęte tylko fabrycznie nowe pojazdy, które nie były przed zakupem zarejestrowane lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Sektor transportu w Polsce odpowiada za 15 proc. emisji

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wskazuje w komentarzu do nowych informacji o programie, że w Polsce sektor komunikacyjny odpowiada za około 15 proc. emisji gazów cieplarnianych, a także hałas i wyrzucanie do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, przy czym największy w tym udział ma transport drogowy.

- Dotacje do zakupu pojazdów zeroemisyjnych udzielane przedsiębiorcom i instytucjom wydatnie wpłyną na upowszechnienie w naszym kraju „zielonego” transportu, gdyż wedle statystyk właśnie biznes i podmioty instytucjonalne są głównymi nabywcami nowych pojazdów dla swoich flot – mówi Moskwa.

Dla osobowych „elektryków” przewidziano dotację w wysokości 18 750 zł lub 27 000 zł, o ile deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów dostawczych dotacja będzie wyższa, w zależności od przebiegu rocznego – do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu, przy czym nie będzie obowiązywał limit cenowy – informuje  wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Lorkowski.

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz również