Nowy Minister Środowiska

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

M.Grabowski

Mimo trwania obrad Szczytu Klimatycznego ONZ, 20.11.2013 premier Donald Tusk podjął decyzję o rekonstrukcji rządu. Wśród siedmiu nowych ministrów znalazł się również minister środowiska.

Zmiany dotyczyły ministerstw: środowiska, edukacji, rozwoju regionalnego i transportu, nauki i szkolnictwa wyższego, administracji i cyfryzacji, finansów i sportu. Miejsce dotychczasowego szefa departamentu środowiska - Marcina Korolca zajął Maciej Grabowski.
Maciej Grabowski urodzony 13 sierpnia 1959 w Gdańsku jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W 1997 uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w oparciu o rozprawę zatytułowaną "Transformacja gospodarki a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle Węgier i Czechosłowacji". Ponadto ukończył studia na Wydziale Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej. W latach 80. podjął pracę w Polskich Liniach Oceanicznych jako oficer pokładowy.
Pracował w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym pełnił funkcję wiceprezesa. W latach 1994–2000 był wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. Rozwijał Polskie Forum Strategii Lizbońskiej oraz Polskie Forum Obywatelskie. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015. W marcu 2008 został członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. 13 listopada tego samego roku został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, 29 kwietnia 2013 został głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych.
 
Zdania na temat nowego Ministra są podzielone. Ekolodzy są zaskoczeni i pełni obaw przed decyzjami nowego kandydata. Zgodnie ze słowami Premiera Donalda Tuska Maciej Grabowski potwierdził, że priorytetem jego polityki będzie przyspieszenie prac nad kwestią eksploatacji złóż gazu z łupków. Media przytaczają wcześniejsze decyzje Macieja Grabowskiego, jako wiceministra finansów. Mowa tu np. o projekcie dotyczącym recyklingu samochodów. Jak zarzucają ekolodzy - działały one na szkodę środowiska naturalnego.

W niepewności postawiona została branża odnawialnych źródeł energii, która pierwsze słowa nowego ministra odbiera jako radykalną deklaracje wsparcia dla konwencjonalnych źródeł energii i priorytetu spraw finansowych nad środowiskowe.  
Wybór nowego ministra był również zaskoczeniem dla branży paliw konwencjonalnych. Maciej Grabowski, zdaniem branży jest człowiekiem z doświadczeniem, a swoim priorytetem pracy daje nadzieje na faktyczne efekty. Specjaliści ostrzegają, że prace legislacyjne nad gazem z łupków muszą przyspieszyć, bo konkurencja w tej dziedzinie z dnia na dzień wzrasta. Brak jasnych przepisów jest tym, co zniechęca inwestorów i skłania do poszukiwań w innych częściach świata.
Czas pokaże jak nowy minister środowiska odnajdzie się w konfrontacji ekologów i zwolenników paliw konwencjonalnych.
Tymczasem premier poinformował, że dotychczasowy minister Marcin Korolec pozostanie szefem odbywającego się w Warszawie szczytu klimatycznego. Przez najbliższy rok - do czasu szczytu klimatycznego w Limie - będzie pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw negocjacji klimatycznych.
Źródło: Gazeta Prawna, wikipedia, WNP, Ministerstwo Finansów