Nowy park wiatrowy na Dolnym Śląsku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Prawie 256 mln zł kosztowało wybudowanie parku wiatrowego „Taczalin” w gminie Legnickie Pole, który otwarto oficjalnie 14 listopada 2013 r. Inwestycja otrzymała unijne dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie prawie 40 mln zł i jest największym przedsięwzięciem tego typu na Dolnym Śląsku.

Zespół dwudziestu dwóch turbin wiatrowych powstał pomiędzy miejscowościami: Księginice, Koskowice, Kłębanowice, Taczalin, Mikołajowice, a pasem autostrady A1. Każdy z wiatraków ma 90 metrów rozpiętości śmigieł oraz turbinę o mocy 2,05 megawatogodziny (MW). W ciągu roku wszystkie turbiny wiatrowe farmy „Taczalin” są w stanie wyprodukować ponad 115,5 tysięcy megawatogodzin energii elektrycznej, co dla porównania pozwala zasilić ponad 50 tysięcy gospodarstw domowych.

Najważniejsze korzyści ekologiczne otwartego parku wiatrowego „Taczalin” to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w tym emisji CO2, poprawa jakości powietrza przez ograniczenie emisji SO2, NO2 i pyłów do atmosfery. Dodatkowo przy realizacji inwestycji zmodernizowano drogi dojazdowe do poszczególnych wiatraków, wyremontowano kilka odcinków dróg lokalnych – tych, które łączą się z drogami dojazdowymi do pól, na których stawiane są turbiny oraz uporządkowano pobocza i przydrożne rowy.

Projekt pn. "Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 44 MW w gminie Legnickie Pole" jest realizowany w ramach priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego