Przeprowadzone ostatnio badania w Narodowym Laboratorium Energii Odnawialnej należącym do Narodowego Departamentu Energii w USA wykazały, że nowostworzone przez firmę Alta Devices ogniwo osiąga sprawność 31,6%, a co za tym idzie jest najbardziej efektywnym ogniwem świata.

 
 
Wyjątkowe ogniwo zostało stworzone poprzez modyfikację technologii ogniw jednowarstwowych opartych na galu i selenie dzięki dodaniu drugiej warstwy na bazie indu, galu oraz kwasu fosforowego InGaP. Efektem jest możliwość większego wykorzystania energii fotonów padających na powierzchnię ogniwa co przekłada się na większą ilość produkowanej energii elektrycznej. Dzięki małej grubości ogniwa oraz jego giętkości, może ono znaleźć zastosowanie w bezzałogowych maszynach powietrznych.
 
Stosunek grubości ogniwa do jego ciężaru jest kluczowym elementem branym pod uwagę w zastosowaniu technologii PV w samolotach. Ogniwo firmy Alta Devices jest zatem kolejnym przełomowym odkryciem mogącym przyczynić się do popularyzacji technologii.
 
Przykładowo, w celu uzyskania równoważnej wartości wyprodukowanej energii, powierzchnia zajmowana przez ogniwa Alta Devices w przypadku samolotu typu HAVE zaprojektowanego do długich lotów na bardzo dużych wysokościach jest dwa razy mniejsza w porównaniu do powierzchni zajmowanej przez stosowane ogniwa cienkowarstwowe oraz waga konstrukcji jest czterokrotnie mniejsza. Oznacza to możliwość zamontowania większej ilości ogniw, a co za tym idzie możliwość odbywania lotów na dalsze dystanse. Przewóz ładunków handlowych mógłby się odbywać szybciej i sprawniej, co spowodowałoby wzrost wartości ekonomicznej transportu towarów drogą powietrzną.
 
Nasz cel zawsze stanowiło wykorzystanie energii słonecznej w przydatnych ludziom projektach, które nigdy wcześniej nie były możliwe.”– poinformował Rich Kapusta, Kierownik działu marketingu w firmie Alta Devices.
 
Dzięki osiągnięciu przez ogniwa tak wysokiego poziomu konwersji, firma wiedzie prym wśród innych w osiągach sprawności modułów ze złączem P-N, jak także w ogniwach jednowarstwowych- w tym wypadku rekordowa wartość to 28,8%. Firma jest obecnie na etapie wdrażania nowych ogniw do produkcji.
 
Źródło: solarserver.com