Wraz z końcem maja 2020 roku Piotr Woźny zrezygnował z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obowiązki przejął po nim Dominik Bąk – wcześniejszy zastępca. Wczoraj Minister Klimatu Michał Kurtyka powołał nowych członków Zarządu NFOŚiGW. Kto został Prezesem?

NFOŚiGW – główne źródło dla ekoinwestycji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest głównym źródłem finansowania inwestycji proekologicznych oraz istotnym elementem wsparcia sektora publicznego przez władze państwowe. Od ponad 30 lat NFOŚiGW stanowi najważniejsze ogniwo polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym.

Jak powiedział Michał Kurtyka – Minister Klimatu, w najbliższym czasie rola NFOŚiGW będzie szczególna ze względu na wyzwania w związku z koniecznością zaprogramowania środków na Fundusz Odbudowy i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Przez ostatnie miesiące po odejściu Piotra Woźnego obowiązki prezesa pełnił Dominik Bąk. 19 sierpnia Minister Klimatu Michał Kurtyka powołał nowych członków Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 20 sierpnia stanowisko Prezesa Zarządu NFOŚiGW objął prof. Maciej Chorowski, a 10 września do Zarządu NFOŚiGW dołączy Paweł Mirowski.

Nowy zarząd

Maciej Chorowski, prezes Zarządu NFOŚiGW

Jak podaje Ministerstwo Klimatu, Maciej Chorowski jest profesorem nauk technicznych. W latach 2016-2019 był dyrektorem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W 1998 r. rozpoczął pracę na Politechnice Wrocławskiej, gdzie zajmował stanowiska kolejno adiunkta, prodziekana i dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, następnie dyrektora Instytutu Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych, a od 2014 r. kierownika Katedry Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej. Odbywał też krótkoterminowe staże naukowe i pobyty: MMR Inc (Mountain View,CA,USA), Stanford University (Palo Alto, CA, USA), National University of Singapore (Singapur), Leeds University (Wielka Brytania), InterUniversity Accelerator Center (New Delhi, Indie), ITER International Organization (Cadarache, Francja) i CERN (Genewa, Szwajcaria).

Prof. Maciej Chorowski

Prof. Maciej Chorowski – nowy prezes NFOŚiGW, fot. NCBiR

Paweł Mirowski, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW

Jak podaje Ministerstwo Klimatu, Paweł Mirowski jest absolwentem ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył również podyplomowe studia z zarządzania biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz zarządzanie gospodarką odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A oraz Zakładach Chemicznych Police S.A. Pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Następnie członek Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w 2017-2018 r. na stanowisku Zastępcy Prezesa, a w latach 2018-2020 r. Prezesa Zarządu.

Paweł Mirkowski dołączy do Zarządu 10 września 2020 roku.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Redakcja GLOBEnergia