PGE Baltica rozpoczyna projekt badawczy, którego celem jest oszacowanie wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe. Dzięki niemu zostanie zbadana produktywność morskich farm wiatrowych, a oszacowanie przyszłej rentowności inwestycji w farmy Baltica 3 i Baltica 2 będzie łatwiejsze.

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, która koordynuje przygotowania do budowy trzech farm wiatrowych: Elektrowni Wiatrowej Baltica-1, Baltica-2, która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW oraz Baltica-3 z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW.

O projekcie

Nowatorski projekt badawczy PGE pozwoli na oszacowanie przyszłej rentowności morskich farm wiatrowych grupy. Celem badania, które potrwa przez najbliższy rok, jest oszacowanie wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe [tzw. blockage effect]. Wyniki poznamy prawdopodobnie na początku 2021. Projekt badawczo-rozwojowy PGE Baltica realizowany jest we współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, jako efekt umowy zawartej w marcu tego roku umowy pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną a Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) należącym do PAN.

Istotne kwestie

Od poziomu produktywności farm zależy opłacalność inwestycji. Im wyższa niepewność, tym większe prawdopodobieństwo, że oszacowane w prognozie poziomy produkcji energii nie zostaną osiągnięte. Tym samym może się okazać, że poziom rentowności morskiej farmy wiatrowej będzie gorszy niż zakładany na etapie decyzji inwestycyjnej. Jak podaje PGE, jest to istotny czynnik ryzyka, z którego wzrostem rosną także koszty finansowania, a tym samym, pośrednio, koszt wytwarzania energii (LCOE).

Sposoby na obniżenie ryzyka

Aby obniżyć ryzyko związane z niepewnością, należy przeprowadzić badania. Jakie?

Podstawowymi sposobami na obniżenie niepewności i tym samym wspomnianego ryzyka są, po pierwsze, precyzyjne pomiary wietrzności w lokalizacji farmy tzw. pływającym LiDAR-em. Po drugie – stosowanie najnowszych dostępnych na rynku modeli inżynierskich do przewidywania przepływu wiatru i interakcji aerodynamicznej turbin.

Celem badania, które będzie przeprowadzane przez kolejny rok, jest oszacowanie wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe [tzw. blockage effect]. Zjawisko to będzie symulowane metodami numerycznej mechaniki płynów.

Inne nowe projekty – wypożyczalnia samochodów od PGE

Innym nowym projektem, w którym bierze udział grupa PGE, tym razem we współpracy z 4Mobility i Miastem Rzeszów jest uruchomiona usługa wspierająca elektromobilność. Przy udziale producenta samochodów Nissan, PGE i 4Mobility uruchamiają usługę wynajmu elektrycznych aut na minuty w Rzeszowie. Od 18 grudnia mieszkańcy i turyści mogą korzystać z pierwszego w tym regionie carsharingu opartego na 30 autach elektrycznych.

Do wykorzystania usługi służy aplikacja, a za minutę jazdy Nissanem Leaf klienci zapłacą tylko 67 groszy i 80 gr za każdy przejechany kilometr. Przykładowo, koszt przejazdu nowym Nissanem Leaf np. z Dworca Głównego do Politechniki Rzeszowskiej wyniesie około 11 zł.

Redakcja GLOBEnergia