NFOŚIGW poinformował dzisiaj, że zamierza opracować program priorytetowy ukierunkowany na dofinansowanie projektów na wdrożenie / komercjalizację innowacyjnych technologii środowiskowych.

 
 
Jak podaje NFOŚiGW, dofinansowanie będzie skierowane do Przedsiębiorców, których projekty wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje w obszarach VII, XI i XII (zagadnienia związane m.in. ze zrównoważoną energetyką, odpadami oraz ochroną wód).
 
Krajowe inteligentne specjalizacje zostały opracowane w celu koncentracji wsparcia na obszary, których rozwój przyczyni się do wzrostu innowacyjności i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki.
 
Beneficjentami programu będą Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 204 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584).
W najbliższym czasie planowane jest spotkanie konsultacyjne poświęcone szczegółom przedmiotowego programu. Spotkanie odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane wkrótce.
 
Źródło: NFOŚiGW