Nowy program zastąpi Agroenergię? Ministerstwo rolnictwa pracuje nad założeniami programu Energia Dla Wsi

W listopadzie wicepremier oraz minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował podczas spotkania z rolnikami w Pułtusku, że resort rolnictwa wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska powołał specjalny zespół ekspertów, który pracuje nad rozwiązaniami w obszarze rozwoju OZE na wsi. Pytamy resort rolnictwa o efekty prac. Według wstępnych założeń nowy program ma być o wiele szerszy niż obecny prowadzony przez NFOŚiGW program Agroenergia.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla w odpowiedzi na pytania GLOBEnergia.pl, że resort widzi w wykorzystaniu OZE dużą szansę na poprawę warunków życia na wsi oraz nowe możliwości rozwojowe dla rolnictwa. 

- Zielony Ład niesie ze sobą szereg wyzwań, głównie w obszarze środowiska, ale również w zakresie utrzymania konkurencyjności produkcji rolnej i przetwórstwa, którym bez zapewnienia stabilnych dostaw energii, możliwości redukcji emisji oraz zagospodarowania odpadów i pozostałości z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego będzie trudno sprostać – wskazuje Dariusz Mamiński, radca z departamentu informacji MRiRW.

Nabór wniosków w okolicach drugiego półrocza 2022 roku

W związku z czym w listopadzie 2021 roku nastąpiło zintensyfikowanie współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w ramach roboczego międzyresortowego zespołu, który ma na celu wypracowanie kompleksowego programu wsparcia rozwoju OZE na obszarach wiejskich “Energia dla Wsi”.

- Aktualnie trwają intensywne prace nad doprecyzowaniem szczegółowych rozwiązań tego programu, których zakończenie przewiduje się jeszcze w grudniu 2021 roku. Następnie program będzie podlegał procedurze zatwierdzenie przez odpowiednie instytucje europejskie. Uwzględniając obowiązujące procedery na początku II połowy przyszłego roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków – informuje nas resort.

Dodaje, że cele programu jest zwiększeniu impulsu rozwojowego OZE na obszarach wiejskich a tym samym zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie lokalnie występujących zasobów energii odnawialnej.

- Zakładamy, że beneficjentami programu będą w szczególności rolnicy (osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolniczą), ale także inwestycje realizowane na rzecz lokalnych społeczności przez jednostki samorządu terytorialnego czy spółdzielnie energetyczne – wyjaśnia Mamiński.

Ponadto ministerstwo zakłada również szeroki zakres inwestycji podlegających wsparciu, rozpoczynając od instalacji służących do wytwarzania energii z OZE, poprzez lokalne sieci dystrybucji (energii elektrycznej, ciepła, chłodu lub paliw gazowych), maszyny i urządzenia do produkcji paliw stałych z biomasy, po systemy wspomagające zarządzanie produkcją, dystrybucją oraz zużyciem energii, także uwzględniając jej magazynowanie. Zgodnie z założeniami wsparcie inwestycyjne na powyższe przedsięwzięcia będzie można otrzymać w postaci dotacji lub pożyczki.

Nowy program zastąpi Agroenergię?

- Przygotowywany program ENERGIA DLA WSI będzie miał o wiele szerszy wymiar niż aktualnie realizowany przez NFOŚiGW program Agroenergia, zarówno pod względem rodzaju inwestycji, wysokości wsparcia, jak również grona beneficjentów. W momencie jego uruchomienia, zastąpi dotychczasowy program Agroenergia – wskazuje resort.

Podkreśla, że priorytetem dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest stworzenie programu, z którego środki trafią na obszary wiejskie i skutecznie będą wspierać ich rozwój poprzez wykorzystanie OZE.

Przypomnijmy, że obecnie trwa nabór w programie Agroenergia, który jest realizowany przez NFOŚiGW. Nabór w I części potrwa do wyczerpania środków. Według stanu na dzień 8 grudnia 2021 roku, do wojewódzkich funduszy wpłynęło 708 wniosków na łączną kwotę 9 712 819,00 zł. W ramach naboru do 2 części programu Agroenergia nie złożono jeszcze wniosków, jednak jak nas informował NFOŚiGW, obserwuje się bardzo duże zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów, szczególnie w odniesieniu do  dofinansowania biogazowni. Beneficjentom potrzeba jednak więcej czasu na potrzebują więcej czasu na zebranie stosownej dokumentacji. W efekcie nabór w 2 części programu Agroenergia do 30 września 2022 roku.

Zobacz również