Przypomnijmy, że w związku z prognozowanymi jeszcze w 2018 roku podwyżkami cen za energię elektryczną, polski rząd wypracował specjalną ustawę, chroniącą odbiorców przed wzrostem cen energii. Ustawa dotyczy m. in rekompensat dla odbiorców. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z końcem 2018 roku.

Ustawa o której mowa zakłada, że ceny energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców – gospodarstw domowych, firm, samorządów, szpitali – w 2019 roku nie będą wyższe niż te sprzed 30 czerwca 2018 roku.

Pierwszym czynnikiem, który ma pomóc w ustabilizowaniu cen za energię elektryczną w roku 2019, jest czterokrotne obniżenie podatku akcyzowego. Stawka akcyzy na energię elektryczną spadnie z 20 zł do 5 zł za MWh. Rząd podlicza, że wskutek tego rachunki odbiorców energii elektrycznej zostaną obniżone w 2019 r. łącznie aż o 1,85 mld zł netto.

W ustawie, ze względu na przewidywane straty z tytułu zawirowań cenowych na rynku energii, rząd przeznaczył fundusze na rekompensaty. Suma odszkodowań ma wynieść 4 mld zł. Będą one wypłacone przez specjalnie powołany Fundusz Wypłaty Różnicy Cen.

Nowe rozporządzenie i bardzo skomplikowane wzory

Teraz, Ministerstwo Energii, przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania kwoty różnicy ceny energii elektrycznej, średnioważonej ceny energii elektrycznej oraz cen odniesienia. Ministerstwo proponuje przede wszystkim bardzo skomplikowane wzory do wypłaty rekompensat.

Ceny energii dla odbiorców w 2019 r – co nowego zakłada rozporządzenie?

Jak już wspominaliśmy, ustawa blokująca wzrost cen energii elektrycznej zakłada, że ceny energii dla wszystkich odbiorców – gospodarstw domowych, firm, samorządów, szpitali – w 2019 roku nie będą wyższe niż te sprzed 30 czerwca 2018 roku.

W nowym rozporządzeniu Ministerstwo Energii doprecyzowało przepisy dotyczące sprzedaży energii klientom, którzy zawarli umowy po 30 czerwca z nowymi sprzedawcami.
Z rozporządzeniu czytamy, że w 2019 roku dla odbiorców, który w dniu 30 czerwca 2018 roku mieli podpisaną umowę na sprzedaż energii elektrycznej lub umowę kompleksową z obecnym na 2019 rok sprzedawcą energii, to w 2019 roku zagwarantowany mają poziom cen lub stawki za energię nie wyższe niż ceny i stawki z umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, która obowiązywała na 30 czerwca 2018.

Jeżeli jednak po 30 czerwca 2018 roku odbiorcy zmienili sprzedawcę energii, to odbiorca ma zagwarantowane poziomy i stawki cen energii, które obowiązywały go na dzień 30 czerwca 2018 roku u poprzedniego sprzedawcy.

Co na to branża?

Dr Marek Przychodzeń, prezes zarządu EIDOS Sp. z o.o. do projektu tego rozporządzenia, a konkretnie do powyższego zapisu podchodzi z dystansem.

„Nie jest to rozwiązanie dobre, ale po prostu sprawiedliwe. Jest to prostu zamrożenie rynku na rok. Co będzie od 2020 r – nie wiem. Zobaczymy. ” – komentuje dla redakcji dr Marek Przychodzeń.

My również na powyższe przepisy patrzymy z zaciekawieniem i obawą, czym zaskoczy nas Ministerstwo Energii już za kilka miesięcy. Mamy już marzec, czas leci nieubłaganie, a prace nad zasadami funkcjonowania rynku energii w 2020 roku czekają. My mamy nadzieję, że w tym roku Ministerstwo poda nowe ramy prawne nieco wcześniej niż w drugiej połowie grudnia. Wierzymy w założenia sprawiedliwe oraz bezpieczne dla rynku i polskiej gospodarki.

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia