Nowy projekt Ustawy OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Resort Gospodarki opublikował nowelizację projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

12 listopada 2013 r. Ministerstwo Gospodarki przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt ustawy o odnawialnych źróodłach energii. Wszyscy zainteresowani zachęcani są do zgłaszania uwag m.in. poprzez system konsultacji On-Line. Dokument został także skierowany do konsultacji z organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt ustawy jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Konsultacje On-Line
Źródło: Ministerstwo Gospodarki