W okresie porannego szczytu obciążenia w piątek o godzinie 13:15 wystąpiło rekordowe, najwyższe w historii zapotrzebowanie KSE na moc – 26 504 MW! Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie na moc odnotowano 28 lutego 2018 roku i wynosiło ono 26 448 MW.

Ile wyprodukowały OZE?

W okresie szczytu porannego saldo wymiany z zagranicą wynosiło 2 184 MW w kierunku importu do Polski. Zasadnicza część zapotrzebowania została pokryta mocą krajowych elektrowni cieplnych – węglowych i gazowych.

Elektrownie wodne i wiatrowe wyprodukowały odpowiednio 265 MW i 273 MW. Stanowiło to zaledwie 2 procent całkowitej produkcji.

Mimo rekordu, mieliśmy zapas!

PSE informuje, że w momencie szczytowego zapotrzebowania PSE dysponowały nadwyżką mocy w wysokości 5 393 MW. Tak dobry bilans mocy, w porównaniu do prognozy z godzin porannych doby poprzedzającej, został uzyskany w wyniku:

  • wykorzystania przez uczestników rynku zdolności importowych oferowanych na wszystkich połączeniach międzysystemowych,
  • wyjątkowo korzystnych rozpływów mocy w połączonych systemach europejskich, gdzie wystąpiły niewielkie przepływy nieplanoe na granicy polsko-niemieckiej i braku potrzeby odciążania profilu synchronicznego z wykorzystaniem redispatchingu,
  • pracy testowej nowego bloku w el. Opole (416 MW w godzinie szczytowego zapotrzebowania),
    uruchomienia trzech dużych jednostek wytwórczych, będących w postoju awaryjnym (1 143) MW w godzinie szczytowego zapotrzebowania.

Potrzebna była pomoc z zewnątrz…

Biorąc pod uwagę napiętą sytuację bilansową w dniu 25.01.2019 r., przewidywaną na podstawie informacji o zdolnościach wytwórczych dostępnych w godzinach porannych doby poprzedzającej, PSE podjęły działanie zaradcze w postaci udostępnienia dla określonych godzin doby 25.01.2019 zdolności importowych na profilu synchronicznym w wysokości 1000 MW.

Udostępnienie zdolności przesyłowych w takiej wysokości wiązało się z ryzykiem dokonywania redispatchingu w trakcie realizacji dostaw energii, z uwagi na możliwość przekroczenia dopuszczalnych przepływów mocy na liniach granicznych.

Działanie takie mogło być zastosowane dzięki zawartemu niedawno porozumieniu pomiędzy PSE i 50 Hertz, które rozszerza zakres awaryjnej pomocy międzyoperatorskiej o redispatching niezbędny dla odciążenia linii granicznych w celu realizacji wymaganych dostaw energii elektrycznej.

Źródło: PSE

Redakcja GLOBEnergia