Koniec Ministerstwa Energii

Pierwszą zmianą, wprowadzoną przez premiera Mateusza Morawieckiego jest koniec Ministerstwa Energii, na czele którego stał Minister Krzysztof Tchórzewski. Ministerstwo Energii w dotychczasowym kształcie zostaje oficjalnie rozwiązane. Od teraz, nadzór nad spółkami energetycznymi przejdzie do ministerstwa nadzoru właścicielskiego. Nazwa tego resortu nie jest jeszcze ostatecznie ustalona i zostanie doprecyzowana. Będzie nim kierował Jacek Sasin. Jacek Sasin w ubiegłym rządzie pełnił urząd wiceprezesa Rady Ministrów.

Ministerstwo Środowiska podzielone,  z nowymi lideremi

Tak jak spekulowaliśmy, Ministerstwo Środowiska podzielono na dwie części: właściwą czyli Ministerstwo Środowiska i sferę zewnętrzną – Ministerstwo ds.klimatu.
Ministerstwem środowiska pokieruje Michał Woś. Zastąpi on więc na stanowisku, ministra Henryka Kowalczyka.

Ministerstwo ds. klimatu

Nowo powstałe ministerstwo ds. klimatu obejmie Michał Kurtyka. To właśnie do jego obowiązków będzie należało nadzorowanie programu Mój Prąd i Czyste Powietrze oraz całą polską transformację energetyczną. Będzie więc ściśle współpracował z NFOŚiGW.
Michał Kurtyka pełnił od 2018 do dzisiaj stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Był również pełnomocnikiem ds. prezydencji COP 24.

Koniec Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Na liście ministerstw zabrakło jednego z głównych ministerstw odpowiedzialnych na prosumencką rewolucję energetyczną w Polsce.

Ten resort był bardzo aktywny w ciągu ostatnich dwóch lat i to jemu zawdzięczamy wiele dobrych i mobilizujących prosumentów zapisów i aktów prawnych, a m. in.

  • 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • 13 stycznia 2019 r. nastąpiło ogłoszenie programu Energia Plus,
  • 6 lutego 2019 r. Prezesa Rady Ministrów powołał międzyresortowy zespół ds. prosumenckiego OZE,
  • w kwietniu 2019 r. przygotowaliśmy pierwszy pakiet propozycji zmian wspierających prosumenckie OZE,
  • 29 kwietnia 2019 r. nastąpiło ogłoszenie w MPiT Ekopożyczki PKO BP, która wspiera inwestycje gospodarstw domowych w instalacje fotowoltaiczne.
  • 23 maja BGK ogłosił gwarancje kredytowe Biznesmax na instalacje fotowoltaiczne dla firm.
  • 29 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza Pakiet Prosumencki.
    Minister Jadwiga Emilewicz stanie w obecnym rządzie na czele Ministerstwa Rozwoju.

Doprecyzowane nazwy nowych Ministerstw oraz szczegółowe informacje o tych najbardziej kluczowych dla energetyki resortach będziemy przekazywać na bieżąco.

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia