Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r., od 27 kwietnia 2019 roku obowiązuje metodyka przyłączania jednostek wytwórczych, w których zawierają się również OZE. Instalacje zostały podzielone na 4 grupy, a w zależności od tego do której z nich należy instalacja, prowadzona jest inna procedura przyłączeniowa. W wykorzystywanej terminologii, źródła wytwórcze są nazywane modułami wytwarzania energii, natomiast wytwórcy – właścicielami zakładu wytwarzania energii.

Na podstawie tego samego rozporządzenia, od dziś – 1 lipca 2020 roku zaczyna obowiązywać nowa wersja dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”, a tym samym nowy wzór deklaracji zgodności przy przyłączaniu do sieci elektroenergetycznej.

Jak podaje PSE, dokument reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci następujących OSD i OSP zrzeszonych w ramach PTPiREE: Enea Operator. Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz PSE S.A.

Deklaracja zgodności

Zgodnie z dokumentem, od 1 lipca zaczyna funkcjonować wzorzec Deklaracji zgodności, którego stosowanie dopuszczono w miejsce certyfikatów w okresie przejściowym do dnia 27 kwietnia 2021 r. Pozostały zakres merytoryczny dokumentu pozostał bez zmian.

Deklaracja zgodności, źródło: PTPiREE

Dzięki wprowadzeniu nowej wersji, możliwe będzie ujednolicenie zasad wykorzystania certyfikatów u poszczególnych operatorów do jednego dokumentu.

Jak podaje PSE, wprowadzenie do stosowania jednego, wspólnego dokumentu zamiast sześciu odrębnych dokumentów o tej samej treści, ujednolica zasady wykorzystana certyfikatów na terenie Polski. Dodatkowo, ujednolicenie umożliwi w rozwiązaniu docelowym pozyskanie certyfikatu na zgodność modułu wytwarzania energii z wymaganiami NC RfG, na podstawie jednego obowiązującego dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”. Dzięki temu certyfikat będzie mógł być uznany przez wszystkich Operatorów po jednokrotnym uzyskaniu akredytacji w ramach procesu jej przyznawania.

Co nowy wzór oznacza w praktyce?

Dla osób, które planują przyłączenie mikroinstalacji do sieci, nowy wzór deklaracji w praktyce nie zmieni nic.  Zmiany dotyczą jedynie producentów falowników, którzy swoje deklaracje będą musieli uzupełnić o wymagane we wzorze dane.

Źródła: PTPIREE, PSE

Redakcja GLOBEnergia