Nowy Zarząd NFOŚiGW

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

nfosigw logo

Na podstawie art. 400i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Minister Środowiska Marcin Korolec powołał z dniem 1 stycznia 2013 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w składzie:

Pani Małgorzata Skucha
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Pan Jacek Gdański
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Pani Barbara Koszułap
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Pan Krystian Szczepański
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Małgorzata Skucha jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżerem i ekspertem z zakresu zarządzania i finansów.
Od 2005 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. W latach 1999-2003 była prezesem Zarządu Beskidzkiego Funduszu Ekorozwoju S.A. W latach 1993-1998 była prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej, a następnie dyrektorem Bielskiego Oddziału WFOŚiGW w Katowicach.

http://www.nfosigw.gov.pl