Nowa technologia słoneczna

Perowskitowe ogniwa słoneczne są jednymi z najszybciej rozwijających się nowych technologii słonecznych i mogą osiągnąć wydajność porównywalną z bardziej popularnymi, dostępnymi na rynku krzemowymi ogniwami słonecznymi. Międzynarodowy zespół naukowców zajmujących się czystą chemią pod przewodnictwem profesora Josepha Shaptera i uniwersytetu Flinders po raz pierwszy opracował bardzo cienkie nanosieci fosforanu dla niskotemperaturowych perowskitowych ogniw słonecznych, wykorzystując szybkie naprężenie ścinające rewolucyjnego urządzenia wirowego VFD.

Ogniwa z fosforanu a ogniwa z krzemu

Krzem jest obecnie standardem dla ogniw fotowoltaicznych i to właśnie krzemowe moduły są z powodzeniem eksploatowane zarówno na inwestycjach dachowych, jak i dużych elektrowniach przemysłowych. Ich produkcja wymaga jednak dużo energii. Nie są tak zrównoważone, jak nowsze rozwiązania.

Fosforan jest odpowiednim materiałem, ponieważ jest dobrym przewodnikiem oraz dobrze pochłania światło widzialne. W przeszłości większość materiałów niemetalicznych miała jedną z tych właściwość, ale w innowacjach chodzi o to, by szukać takich materiałów, które łączą w sobie cechy kilku – jak w przypadku fosforanu.

Produkcja nowych ogniw

W produkcji bardziej wydajnych i potencjalnie tańszych ogniw słonecznych może pomóc nowy sposób przekształcania złuszczonego fosforu czarnego w fosforany.

Najnowsze eksperymenty poprawiły potencjał fosforanu w ogniwach słonecznych, gdzie wykazały się dodatkową wydajnością rzędu dodatkowych 2% -3% w produkcji energii elektrycznej.
Badania nad wytwarzaniem wysokiej jakości fosforanu 2D w dużych ilościach- wraz z innymi przyszłościowymi materiałami, takimi jak grafen – torują drogę do bardziej wydajnej i zrównoważonej produkcji energii.

Badania nad wzrostem efektywności

Badania fosforanu polegają na dodawaniu różnych atomów do matrycy, co daje bardzo obiecujące wyniki. Dzięki możliwości sztucznego wytwarzania struktur perowskitowych żywotność komercyjna jest na wysokim poziomie i blisko od momentu, kiedy ogniwa będą mogły być z powodzeniem zwiększane, a produkcja komercjalizowana.

W tak szybko postępującej technologii konkurencja nie śpi! Na całym świecie trwają badania, a eksperci nieustannie poszukują sposobów na poprawę i optymalizację wydajności komórek perowskitowych.

Źródło: Solardaily.com

Redakcja GLOBEnergia