O czym powinien pamiętać odbiorca energii i gazu planujący wyjazd na urlop? Poradnik

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Odłącz urządzenia elektroniczne od zasilania oraz zakręć gaz

Opuszczając nasz dom na długi wypoczynek powinniśmy wyłączyć wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny od zasilania. Mimo, że ta zasada jest znana przez wiele osób, nie wszyscy się do niej stosują. Pogoda latem bywa zmienna, zdarzają się burze z wyładowaniami atmosferycznymi. Przed urlopem najskuteczniejszą metodą ochrony urządzeń przed awarią spowodowaną wyładowaniami jest wyłączenie ich z sieci. Natomiast sprzęt, który nawet podczas naszej nieobecności powinien pozostać aktywny, warto podłączyć do sieci za pośrednictwem listwy ochronnej, zabezpieczającej przed skutkami nagłych zmian napięcia.

Jeśli nasz dom podłączony jest do sieci gazowej przed wyjazdem powinniśmy zamknąć główny zawór gazowy znajdujący się przy gazomierzu lub na wejściu instalacji do domu. Jeśli nie wiemy w jaki sposób to zrobić - warto poradzić się w tej sprawie np. z dostawcą gazu.

Wyłączenie z sieci urządzeń podczas wakacyjnej nieobecności, to nie tylko najskuteczniejsza i zarazem najprostsza metoda ich zabezpieczenia przed awarią, ale także znakomity, choć często niedoceniany sposób oszczędzania pieniędzy i energii. W ten sposób możesz zmniejszyć rachunek za energię elektryczną i - co równie ważne - racjonalnie użytkować energię z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Ureguluj rachunki za energię i gaz

Istotne jest, aby przed wyjazdem na urlop sprawdzić, czy rachunki za energię i gaz zostały uregulowane w terminie lub czy termin ten nie upływa podczas naszej wakacyjnej nieobecności. Dlatego planując dłuższą podróż, warto upewnić się, czy po powrocie zdążymy opłacić rachunek w odpowiednim terminie i w ten sposób unikniemy przykrych niespodzianek takich jak odłączenie dostaw energii lub gazu.

Nie podpisuj umów podczas urlopu

Wakacje to czas odpoczynku, ale także wielu okazji pojawiających się dla urlopowiczów. Należy uważać na nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej i gazu, którzy także wykorzystują taką okazję. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa w formule door-to-door została zakazana, o czym informowaliśmy na łamach GLOBenergia.pl. 3 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która wprowadza m.in. zakaz zawierania umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu z odbiorcami w gospodarstwach domowych poza lokalem przedsiębiorstwa w tzw. formule door-to-door. Urząd Regulacji Energetyki wskazuje, że agresywna polityka sprzedaży bezpośredniej prowadziła od lat do licznych nieprawidłowości i poważnego narażania interesu finansowego odbiorców. Przedstawiciele handlowi wykorzystywali niewiedzę odbiorców, w szczególności osób starszych i skłaniali ich do zawarcia niekorzystnej umowy. Często zdarzało się, że umowy były zawierane przez konsumenta pochopnie, bez dostatecznego przemyślenia.

Wprowadzenie zakazu zawierania umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa nie ogranicza przy tym możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie) czy w punkcie sprzedawcy umiejscowionym np. w galerii handlowej.

Bez względu na to, jaką umowy podpisujemy, trzeba pamiętać, aby przed sygnowaniem umowy dokładnie zapoznać się z jej treścią, sprawdzając m.in. zapisy dotyczące opłat, okresu obowiązywania umowy, warunków jej rozwiązania. Należy także dopilnować by po zawarciu umowy otrzymać podpisany egzemplarz wraz ze wszystkimi jej załącznikami (cennik, ogólne warunki umowy).

Źródło: URE

Zobacz również