Integralną częścią technologii pomp ciepła jest system dolnego źródła. Dynamika rozwoju rynku Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce determinuje potrzebę zastosowania jedynie sprawdzonych i profesjonalnych  rozwiązań systemowych. Co jednak w wypadku, gdy padnie na inny wybór?  Nieprawidłowy dobór lub wadliwy montaż systemów geotermalnych może w pierwszej kolejności zmniejszyć efektywność grzewczą instalacji, obniżyć jej sprawność. Oznacza to wzrost kosztów eksploatacji pompy ciepła.

Dodatkowo użycie materiałów niskiej jakości może poskutkować skróceniem żywotności instalacji. Problemy związane z nieprawidłowym wykonaniem instalacji dolnego źródła ciepła są tym bardziej niebezpieczne w swoich skutkach, jako że mamy do czynienia z instalacją zanikową zakopaną w ziemi. Utrudnia to dostęp serwisowy do pracującego układu i niejednokrotnie uniemożliwia jego skuteczną naprawę (dzieje się tak np. w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sondy geotermalnej – zakleszczenie lub rozszczelnienie wymiennika jest nieodwracalne w skutkach i wymaga wykonania części instalacji od nowa). Każdorazowo diagnostyka przyczyn awarii generuje duże koszty i nieodwracalne straty związane z zatrzymaniem układu pompy ciepła na czas serwisu.

Proces inwestycyjny jest złożonym i wieloetapowym przedsięwzięciem. Jeżeli jednak podstawą dla dalszych decyzji inwestorskich będzie rzetelnie wykonana dokumentacja projektowa, jak również do realizacji budowy powołana zostanie firma z odpowiednimi kwalifikacjami i referencjami, ryzyko popełnienia błędu w sztuce ograniczamy do minimum.

Natomiast w odniesieniu do samej instalacji dolnego źródła należy pamiętać o zagwarantowaniu  zrównoważonej i optymalnej eksploatacji  gruntu. Dlatego zastosowanie studni rozdzielaczowych wyposażonych w zintegrowane zawory regulujące oraz wymienników gruntowych wykonanych w technologii tworzyw odpornych na powolną propagację pęknięć (np. HDPE100 RC), to podstawy wytycznych dla projektowania i wykonywania instalacji dolnego źródła ciepła. Dodatkowo zastosowanie biodegradowalnych glikoli wyposażonych w inhibitory korozji i środki antypienne nie tylko podnosi sprawność instalacji, ale również wskazuje na nasze poszanowanie dla środowiska naturalnego. Taki płyn bowiem, w przypadku rozszczelnienia układu dolnego źródła ciepła, nie zagraża użytkownikowi i nie oddziałuje niekorzystnie na otaczające instalację otoczenie wodno-gruntowe.

Marcin Franke, Aspol FV
Źródło: GLOBEnergia 


Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia