Bezpieczeństwo energetyczne w skali makro – jest jednym z podstawowych filarów funkcjonowania państwa, regionu. W skali mikro – czyli z punktu widzenia pojedynczego gospodarstwa domowego to gwarancja odpowiedniego komfortu użytkowania własnego domu, mieszkania lub posiadanej firmy.

Szerokie pojęcie efektywności energetycznej

W skali Europy budynki odpowiadają za około 40% konsumpcji energii, są więc istotną częścią strony popytu na energię. Ten wpływ sektora budynków na stronę produkcji i dostaw energii nie tylko objawia się wysokim średniorocznym lub średnio sezonowym zapotrzebowaniem, ale również, o ile nie przede wszystkim bardzo zróżnicowanym rozbiorem energii o charakterze krótko terminowym, np. dobowym lub nawet godzinowym.

Dostosowanie infrastruktury technicznej i instalacyjnej nie tylko samego pojedynczego budynku, ale również infrastruktury wytwórczej i zasilającej całych obszarów zurbanizowanych: miast, gmin, krajów do tak zróżnicowanego dobowo i godzinowo zapotrzebowanie jest bardzo dużym wyzwaniem pod względem technicznym i ekonomicznym. Tak więc efektywność energetyczna budynków tworzących większe projekty urbanistyczne powinna być rozpatrywana nie tylko z punktu widzenia obniżania sezonowe zapotrzebowania na energię cieplną lub elektryczną ale także z punktu widzenia łagodzenia dobowych o godzinowych wahań poboru tej energii.

Efektywność energetyczna budynków – spojrzenie w przyszłość

Odpowiednia izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych jest jednym z podstawowych warunków, tak rozpatrywanej efektywności energetycznej budynków. Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, rozwój energetyki rozproszonej tym bardziej wymaga wdrażania rozwiązań znacznie bardziej związanych z interakcją systemów zasilających na chwilowe pobory energii przez budynki i sposób wykorzystania energii przez użytkowników tych budynków.

Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, należy stwierdzić, że organizatorzy Kongresu Trendy Energetyczne postawili uczestnikom Kongresu jak i sobie samym bardzo ambitne zadanie. Dyskusję nie tylko na temat złożonych relacji pomiędzy uczestnikami rynku energii, rynku mocy, sposobów odziaływania jednych na drugich, strony podaży na stronę pobytu i odwrotnie, ale także jak te powiązania będą kształtowały się w przyszłości.

Mam nadzieję, że Kongres Trendy Energetyczne nie tylko wpisze się na stałe w kalendarz debat dotyczących rozwoju szeroko pojętej efektywności energetycznej i energetyki ale także, że wnioski i obserwacje płynące z Kongresu będą inspiracją do wyznaczania trendów energetycznych wdrażanych w życie zarówno w skali makro jak i na poziomie pojedynczych budynków i gospodarstw domowych.


O Kongresie Trendy Energetyczne

Czy interesuje Cię temat rozproszonej produkcji energii, elektryfikacji ogrzewania? A może interesujące jest dla Ciebie magazynowanie energii, elektromobilności, czy digitalizacji procesów? Jakie wyzwania stoją przed polskim sektorem energetyki? Jak dostosować się do zmian nadchodzących w ciągu 2 do 5 lat? Które technologie mają szanse na rozwój a które znikną z rynku? Które regulacje wpływają na zmiany? Energooszczędne i inteligentne budynki, czyste powietrze, termomodernizacja. To tematy i zagadnienia Kongresu – Trendy Energetyczne.

Zapraszamy na Kongres Trendy Energetyczne, który odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe i konsultingowe, doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane energetyką.

Bieżące informacje szczegółowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są stronie:

www.globenergia.pl/trendyenergetyczne

Konrad Witczak

Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w firmie ROCKWOOL Polska