We współczesnym świecie trudno byłoby wyobrazić sobie życie bez energii elektrycznej. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prąd jest w gniazdku i niewiele ponadto nas interesuje, oprócz… rachunków. To że ceny energii elektrycznej rosną z roku na rok nie jest żadną tajemnicą. Pytanie jednak, jak bardzo… Od początku 2021 roku na rachunku za prąd pojawiły się dwie nowe opłaty – opłata mocowa oraz opłata OZE. Obie są zawarte w części rachunku dotyczącej dystrybucji.

Opłata OZE

Opłata OZE wynika z funkcjonowania mechanizmów wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Została wprowadzona nowelizacją ustawy o OZE z 2015 roku i po raz pierwszy doliczono ją do rachunków w lipcu 2016 roku – na poziomie 2,51 zł za MWh. W 2017 roku wyniosła 3,7 zł za MWh, a od 2018 r. ustalono ją na poziomie równym zero. W 2018, 2019 i 2020 roku opłata OZE pojawiała się jako składowa rachunku za prąd jako 0 zł.  W 2021 roku opłata OZE wynosi 2,2 zł/MWh.

Opłata kogeneracyjna

Opłata kogeneracyjna została wprowadzona, aby promować rozwiązania bardziej ekologicznego, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Spadek opłaty kogeneracyjnej stanowi różnicę na korzyść konsumentów, gdyż od początku 2021 roku wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej wynosi 0,00 zł/MWh.

Opłata mocowa

Opłata mocowa została wprowadzona po to, aby pokryć koszty utrzymania w dyspozycji mocy wytwórczych niezbędnych do stabilizacji sieci. W przypadku gospodarstw domowych jej wysokość jest zależna od zużycia i waha się od 1,87 zł netto do 10,46 zł netto na miesiąc. W praktyce, koszt opłaty mocowej dla gospodarstwa domowego wyniesie 7,47 zł netto lub 10,46 zł netto na miesiąc ze względu na realne zużycie energii w gospodarstwach domowych. Ta opłata w wysokości 0,0762 zł/kWh najbardziej uderza w przedsiębiorców, ale dziś analizujemy rachunek w gospodarstwie domowym.

Podczas zatwierdzania taryf za sprzedaż energii szacowano, że średnio rachunek za prąd wzrośnie o około 12% w przypadku gospodarstw domowych. Ile wzrósł w praktyce?

Rachunek za prąd

Przedstawiamy analizę rachunku konsumenta, który mieszka w Małopolsce i rozlicza się w taryfie G11 – taryfie jednostrefowej, w ramach której cena kilowatogodziny jest stała przez całą dobę. Zużycie energii dla tego gospodarstwa domowego w ciągu roku wynosi niespełna 3 000 kWh.

Rachunek, który analizujemy dotyczy rozliczenia sprzedaży energii za okres 12.08.2020 do 8.02.2021 r. W związku z tym wyraźnie na nim widać, które opłaty się zwiększyły, a które zostały dodane na przełomie roku.

Fragment rachunku za prąd – Źródło: własne

W podanym okresie, konsument zużył łącznie 1350 kWh, przy czym 1057 kWh do końca 2020 roku, 232 kWh od 31.12.2020 roku do 31.01.2021 r. oraz 61 kWh do 8.02.2021 roku.

Zarówno 2020 jak i 2021 roku dotyczą takie opłaty jak:

– Opłata za sprzedaż energii

  • Energia elektryczna czynna całodobowa

– Opłata za dystrybucję energii

  • Opłata dystrybucyjna zmienna całodobowa
  • Opłata dystrybucyjna stała
  • Opłata przejściowa
  • Opłata abonamentowa
  • Opłata kogeneracyjna całodobowa
  • Opłata OZE całodobowa

Na rachunku widać, że od 1. stycznia 2021 roku na rachunku pojawiła się dodatkowo opłata mocowa. W związku ze zużyciem (>2800 kWh/rok) jej wysokość wyniosła 10,46 zł netto za miesiąc. Wysokość opłaty OZE zmieniła się z 0 zł do 2,2 zł/MWh, a opłata kogeneracyjna spadła z 1,39 zł/MWh do 0 zł.

Koszt sprzedaży energii elektrycznej wzrósł na przełomie roku z 0,2932 zł/kWh do 0,3036 zł/kWh. Na przełomie stycznia i lutego w przypadku analizowanego rachunku z Taurona nieco spadła wysokość opłaty dystrybucyjnej zmiennej z 0,19170 zł/kWh do 0,18290 zł/kWh.

Opłaty takie jak opłata dystrybucyjna stała, przejściowa, mocowa i abonamentowa dotyczą całego miesiąca. W związku z odczytem licznika z 8 lutego nie mamy pełnych danych za ten miesiąc, dlatego przy analizie wzrostu rachunku za prąd weżmiemy pod uwagę tylko styczeń.

Porównanie

  • 2020 rok

Cena 1 kWh w 2020 roku wynosiła 0,513 zł netto, co przekłada się na 0,63 zł brutto.

Udział ceny sprzedaży energii elektrycznej wynosił około 57%, a udział opłat za dystrybucję około 43%.

  • 2021 rok

Cena 1 kWh w 2021 roku wzrosła do 0,573 zł netto czyli 0,704 zł brutto! Udział kosztów dystrybucji wzrósł i w 2021 roku wynosi już 47%. Udział sprzedaży energii w rachunku za prąd spadł do 53%.

Ile w takim razie w 2021 roku wzrósł koszt jednostkowy energii elektrycznej? Cena za 1 kWh prądu wzrosła o 11,7%, czyli faktycznie o szacowane około 12%.

Rachunki za prąd dalej będą rosły!

Kolejny wzrost rachunków za prąd widać już na przełomie stycznia i lutego. Wysokość opłaty dystrybucyjnej stałej w Tauronie zwiększyła się o 3 gr. w skali miesiąca. Pojawiają się również zapowiedzi, że opłata mocowa w kolejnych latach może jeszcze wzrosnąć. Wielce prawdopodobne, że sprzedawcy energii będą się starali o zwiększenie ceny sprzedaży energii, ze względu na rosnące koszty po ich stronie, takie jak np. utrzymanie sieci. Remedium na wzrost rachunków? Fotowoltaika!

Instalacja fotowoltaiczna a zużycie energii

Optymalnie usytuowana instalacja w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została poprawnie dobrana, powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużyciu budynku powiększone o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowaniem w sieci”. Przyjmuje się, że na każde 1 000 kWh energii elektrycznej zużytej rocznie przekłada się na około ok. 1,25 kWp mocy instalacji PV.

W tym gospodarstwie domowym rocznie zużywane jest niespełna 3 000 kWh energii rocznie. Aby pokryć całe to zapotrzebowanie, instalacja fotowoltaiczna powinna mieć moc około 3,75 kWp.

Redakcja GLOBEnergia