Transformacja energetyczna to bariera, przez którą Polska musi przejść. Podczas drugiego dnia krynickiego Forum Ekonomicznego odbyła się najważniejsza debata energetyczna. „Sprawiedliwa transformacja. Perspektywy energetyczne na najbliższą dekadę” to temat, którzy podjęli ludzie, którzy faktycznie mogą na tę transformację mieć wpływ.

Ubiegły rok przyniósł wiele zmian legislacyjnych, wpływających na zmianę sektora energetycznego. W listopadzie przedstawiliśmy projekt strategii energetycznej i krajowego planu energii i klimatu. Biorąc pod uwagę różne aspekty, które zostały zgłoszone oraz konieczność zapewnienia spójności między nimi, do końca tego roku musimy przedstawić ostateczną wersję planu energii i klimatu – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski wyrażając nadzieję, że do końca tego roku uda przygotować się obydwa dokumenty. – Implementują wnioski z konsultacji publicznych oraz rekomendacji Komisji Europejskiej do krajowego planu na rzecz energii i klimatu – dodał.

Sprawiedliwa transformacja

Drugiego dnia krynickiego Forum odbyła się najważniejsza debata energetyczna pn. „Sprawiedliwa transformacja. Perspektywy energetyczne na najbliższą dekadę”. W ponad dwugodzinnej dyskusji o obecnej sytuacji w energetyce oraz wyzwaniach, jakie stoją przed sektorem, głos zabrał Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin, a także menedżerowie największych spółek sektora, którzy starali się odpowiedzieć na pytania o skuteczne strategie zarządzania przedsiębiorstwami w czasie zmian.

Realizacja unijnej polityki klimatycznej to elastyczność pracy systemu elektroenergetycznego oraz duże nakłady inwestycyjne z jednej strony, a z drugiej bardzo różne możliwości finansowe państw. Polityka Energetyczna Polski będzie bardzo silnie podkreślała znaczenie sprawiedliwej transformacji. Ten problem coraz lepiej jest już rozumiany zarówno przez urzędników jak i polityków unijnych – mówił Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Transformacja to trudny czas nie tylko dla przedsiębiorstw, ale także dla odbiorców na rynku energii. O tej konsumenckiej części rynku z perspektywy regulatora mówił Rafał Gawin Prezes URE.

 Ważny jest szeroko rozumiany koszt zapewnienia potrzeb energetycznych odbiorców. Dlatego taryfa nie powinna być postrzegana tylko z punktu widzenia ceny .Taryfa jest także elementem polityki społecznej, który ma zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby energetyczne – zaznaczył regulator. A ochrona powinna być postrzegana szerzej, także w kontekście innych programów społecznych.

Prezes URE zwrócił uwagę, że według różnych badań liczba obywateli objętych ubóstwem energetycznym zmniejsza się. Z badań przeprowadzonych przez URE wynika także, że produkt podstawowy o charakterze społecznym, jakim jest taryfa, nie spełnia już oczekiwań ok. ¼ odbiorców korzystających z usług tzw. sprzedawców z urzędu. Odbiorcy ci korzystają z innych niż taryfa czyli wolnorynkowych ofert swoich sprzedawców energii. Oznacza to, że odbiorcy energii mają nie tylko prawo i możliwość wyboru, ale także taką potrzebę.

W debacie udział wzięli także: Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu TAURON Polska Energia, Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu Enea, Erich Unterwurzacher – Komisja Europejska Austria, Žygimantas Vaičiūnas – Ministerstwo Energii na Litwie, Peter Mather – Prezes BP Europe Wielka Brytania, Tomasz Rogala – Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej, Henryk Baranowski – Prezes Zarządu PGE, Igor Wasilewski Prezes Zarządu PERN SA, Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu Grupy LOTOS SA, Jacek Kościelniak – Wiceprezes Zarządu Grupy ENERGA, Pål Eitrheim – Executive Vice President Equinor ASA Norwegia, Piotr Woźniak – Prezes Zarządu PGNiG.

OZE się opłaca

Minister energii Litwy Zigmuntas Vaiciunas zwrócił uwagę, że cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej powinny być napędem dla gospodarki, a nie jej hamulcem. Jego zdaniem realizacja postulatu gospodarki neutralnej klimatycznie jest wykonalna.

Wyrównanie szans poszczególnych regionów w Unii Europejskiej jest możliwe, pod warunkiem określenia odpowiedniego planu działania. Minister pogratulował Polsce działań podejmowanych na rzecz transformacji energetycznej.

Obserwujemy jak Polska rozwija OZE. Obecnie 27 procent produkowanej na Litwie energii pochodzi z OZE. W ciągu 3-4 lat chcemy to podwoić. Komunikat jest jasny. OZE się opłaca – stwierdził.

Polska liderem transformacji?

Polska jest liderem transformacji energetycznej. Nie rozumiem, dlaczego pytają o opóźnienia w zmianach. Patrzmy na liczby. Od lat 90 zredukowaliśmy liczbę ścian wydobywczych o ponad sto procent i znacznie zwiększyliśmy wydajność pracy – mówił Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Transformacja polskiego sektora energetycznego to długotrwały proces, wymagający uwzględnienia wielu czynników – podkreślali uczestnicy.,,Sprawiedliwa transformacja. Perspektywy energetyczne na najbliższą dekadę” to temat panelu odbywającego się w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Transformacja energetyczna jest konieczna i nieunikniona. Mimo, że proces jest długotrwały, oby przebiegł jak najszybciej i w sposób jak najbardziej korzystny dla środowiska.

źródła: URE, BiznesAlert

Redakcja GLOBEnergia