O tym nie możesz zapomnieć serwisując pompę ciepła!

Jak powinien wyglądać standardowy tok postępowania podczas serwisu pompy ciepła? Na temat wstępnych czynności serwisowych pisaliśmy już wcześniej. Teraz przyszedł czas na omówienie sposobów czyszczenia podzespołów i zaznaczenie tych ważniejszych aspektów przeglądu. O przypomnienie najważniejszych informacji poprosiliśmy Karola Ulikowskiego - eksperta firmy Panasonic. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Najpierw zasilanie!

Najlepszy serwisant to żywy serwisant. Dlatego na samym początku należy zadbać o bezpieczeństwo - zaczynamy od odcięcia zasilania w instalacji. Zaleca się zrzucenie napięć zarówno z głównej rozdzielnicy jak i elementów power supply 1 oraz 2. Po spełnieniu tych warunków można przejść dalej, czyli do czyszczenia filtrów w jednostce zewnętrznej. Czynność rozpoczynamy od zakręcania zaworów odcinających. Wyczyszczenie filtra wody jest dosyć istotne:

Zatkany filtr będzie zmniejszał przepływ, może też doprowadzić do zabrudzenia pompki obiegowej.

wyjaśnia Karol Ulikowski z Panasonic

Bardzo zanieczyszczony filtr będzie powodował wyrzucanie monitu o błędzie przepływu na ekranie sterownika. Po wyjęciu filtra z zaworu należy przeczyścić go pod bieżącą wodą. Najlepiej rozkręcić część z zaworem neodymowym i oczyścić całość z ewentualnych opiłków. Warto również wyczyścić zewnętrzny filtr wody. 

Po oczyszczeniu instalacji wodnej przechodzimy do sprawdzenia stanu pompy obiegowej. Jeżeli serwisant widzi zły stan tego elementu, to warto go wyczyścić. Następnie zaleca się dokonać przeglądu stanu przewodów.

Z czasem przewody mogą się poluzować. Dlatego powinniśmy sprawdzić czy śruby są dokręcone, a przewody stabilne.

radzi ekspert

Jako kolejne kroki ekspert wylicza podniesienie napięcia i sprawdzenie jego wartość na elementach power supply 1 i 2, tak samo jak wartość napięcia wychodzącego na agregat. 

Kolejno, serwisant powinien uzupełnić wodę w układzie i uruchomić tryb odpowietrzania. W pompach ciepła od Panasonic dokonuje się tego poprzez interfejs sterownika. Odpowietrzniki odkręcamy manualnie. Dzięki czemu powietrze które przedostało się do układu w trakcie serwisu wydostanie się poza obieg. 

Po zakończeniu czyszczenia jednostki wewnętrznej, czas na przegląd jednostki zewnętrznej. Tą część serwisu zaczynamy od sprawdzenia szczelności połączeń kielichowych. Co dalej?

Najwyższy czas na sprawdzenie wartości napięć zasilających na agregacie. Jeżeli są w porządku można zdjąć napięcie i sprawdzić stan połączeń kabli na płycie.

wylicza Karol Ulikowski

Tej kontroli dokonujemy tak samo jak w przypadku jednostki wewnętrznej: sprawdzamy stan dokręcenia śrub i stabilności przewodów. Potem można przejść do tzw. wizji lokalnej, czyli sprawdzenia występowania oleistych śladów na agregacie. Jeśli są, świadczą o nieszczelności i ucieczce czynnika i oleju z układu hermetycznego. 

Czyszczenie wymiennika jednostki zewnętrznej

Jedna z najistotniejszych części przeglądu dotyczy wyczyszczenia wymiennika jednostki zewnętrznej. 

Pamiętajmy, że zablokowany wymiennik to blokada dla przepływu powietrza. A to oznacza utrudnienia w wymianie ciepła. Zabrudzony wymiennik zmniejsza powierzchnię wymiany ciepła z czynnikiem.

zwraca uwagę ekspert Panasonic

Doprowadza to do spadku wydajności i spadku COP. Skutkuje to większym zużyciem energii, a końcowo wzrostem rachunków za prąd. Ekspert zaleca czyszczenie wymiennika zarówno od jego zewnętrznej strony jak i wewnętrznej. Czyszczenia można dokonać poprzez strumień sprężonego powietrza, detergent lub wodę. Czynność należy wykonać starannie i zadbać o odpowiednie natężenie powietrza bądź strumienia wody. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia lameli wymiennika.

Na koniec warto sprawdzić stan łożysk wentylatora. Im starsza pompa ciepła, tym większe prawdopodobieństwo degradacji tego elementu. Następnie składamy jednostkę zewnętrzną i podnosimy zasilanie. Teraz serwisant powinien sprawdzić za pomocą interfejsu sterownika poprawność podłączenia zaworów, pomp obiegowych i dodatkowego źródła ciepła. Na koniec zaleca się skorzystanie z tzw. trybu dużej mocy. Umożliwi to kontrolę parametrów pracy pompy ciepła z maksymalną mocą. Ze sprawdzeniem parametrów należy zaczekać do ustabilizowania pracy sprzętu. Jeżeli są one w normie, przegląd można uznać za zakończony. 

Artykuł sporządzono na podstawie Webinarowej Środy z Panasonic

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia