Inspekcja Handlowa została uzbrojona w prawo do kontrolowania i karania przedsiębiorców za wprowadzanie do obiegu kotłów pozaklasowych. Wniosek – choćby ktoś chciał – kotłów pozaklasowych sprzedawać nie może. Co jest najlepszą alternatywą? Pompy ciepła. To nie tylko ekologiczne i energooszczędne urządzenia grzewcze, ale także opłacalne ekonomicznie. Używając pomp ciepła nie trzeba się martwić o kontrole Inspekcji Handlowej.

O działalności Inspekcji Handlowej opowiedział w wywiadzie dla redakcji Piotr Woźny – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oczekiwania społeczne

Przez wiele lat w temacie kontroli jakości paliw, kotłów i powietrza, powstało wiele zaległości. W związku z tym, oczekiwania społeczne oraz oczekiwania przedsiębiorców, żeby prawo zaczęło działać od razu, są gigantyczne. Ludzie oczekują, aby Państwo w tym temacie zaczęło niezwykle efektywnie, skutecznie działać.

Moja praktyka regulacyjna w sektorze prywatnym mówi, że rzeczywistość nie zmienia się dlatego, że wprowadza się przepisy prawa, ale od tego, że te przepisy prawa zaczynają być stosowane w praktyce – mówił Piotr Woźny

Po roku od wprowadzenia nowych przepisów, Piotr Woźny otrzymał dane z Inspekcji Handlowej, która przez wiele lat nie miała takiego zadania, jak kontrolowanie paliw stałych.

Pierwszy przetarg na wybór laboratorium, które będzie kontrolowało jakość paliw stałych było wyzwaniem zarówno intelektualnym jak i operacyjnym. Przetarg przeprowadzono, a umowy zostały podpisane. Informacje uzyskane od Inspekcji Handlowej wskazują, że przeprowadzo tysiąc kontroli na składach węgla. Kontrolowano to, czy są wydawane certyfikaty jakości paliw stałych. Wystawiono pierwsze mandaty tym, którzy tych świadectw nie przekazują. Pierwsze składy zostały również sprawdzone pod kątem jakości paliw, pierwsze próbki zostały pobrane: próbki kontrolne i próbki do weryfikacji przez laboratorium. Po kilkunastu miesiącach system regulacji jakości paliw stałych zaczyna się rozpędzać.

Czy inspekcja Handlowa da radę?

Inspekcja Handlowa, uzbrojona w uprawnienia kontrolne ma przyznane 6 milionów złotych rocznie na kontrolne jakości paliw stałych i kontrole kotłów na paliwa stałe.

Są pieniądze, a co więcej – w poszczególnych województwach w Polsce będą zatrudniane osoby, które będą się kompleksowo zajmowały i jakością paliw stałych i standardami emisyjnymi kotłów. System jest zbudowany, teraz trzeba go pieczołowicie wystroić, by zaczął działać tak, jak tego wszyscy oczekujemy – mówił Piotr Woźny

Uzbrojenie systemu

Przy kontrolach sprzedaży kopciuchów w Internecie, Inspekcji Handlowej pomaga internetowy bot. Oprogramowanie umożliwia zautomatyzowaną weryfikację ofert sprzedaży kotłów na paliwo stałe, zamieszczanych na portalach internetowych. Program wyłapuje te oferty, w których urządzenie nie spełnia wymagań określonych w przepisach. Formalny dostęp do niego mają pracownicy UOKiK oraz wojewódzkich inspekcji handlowych.

Aplikacja wyszukuje podejrzane oferty na podstawie m.in.:

  • sprzeczności słów, np. kocioł klasy 5 i inne parametry emisyjne,
  • określonej klasie kotła innej niż klasa 5,
  • pojedynczych słów kluczowych: np. ruszty, ręczne itd.
  • wpisanego niepoprawnego rodzaju paliwa,
  • podejrzanych słów, np. kocioł na zamówienie itd.

Jakie urządzenie grzewczy wybrać?

Urządzeniem grzewczym, przy którym na pewno nie trzeba obawiać się o kontrole Inspekcji Handlowej jest pompa ciepła. To nie tylko ekologiczne, energooszczędne urządzenie, ale także opłacalne ekonomicznie. Sprzedaż pomp ciepła stale rośnie, a tym samym są one coraz chętniej kupowanym urządzeniem grzewczym. Stabilna tendencja wzrostowa w grupie pomp ciepła jest wynikiem konsekwentnie prowadzonej polityki informacyjnej i promocyjnej zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE. Jaki będzie dla pomp rok 2020?

Wyjątkowym spotkaniem i idealną okazją do tego, by poznać rynek, nowe technologie i użyteczności czy sposoby sterowania i diagnostyki pomp ciepła jest XIII Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczych. To przestrzeń do konfrontacji teorii z praktyką. To w końcu miejsce do analizy cen, rozmów o zmianach w prawie, czy o kolejnych wymaganiach dla instalatorów. To też przestrzeń do zadawania pytań i rozwiązywania problemów!

Poruszymy ważne aspekty rynkowe dotyczące pomp ciepła, takie jak możliwości zarządzania pracą pompy ciepła, nowe czynniki chłodnicze i ich wpływ na rynek pomp ciepła, a także rolę pomp ciepła w systemach ciepłowniczych. Zastanowimy się nad rolą Inspekcji Handlowej w badaniu urządzeń grzewczych.

XIII Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła to także Energetyczny Talk Show! Poznasz nowości produktowe 2020, rynek pomp ciepła w Polsce, czy też perspektywy łączenia pomp ciepła z fotowoltaiką. Udział w forum jest bezpłatny – zarejestruj się już dziś!

XIII Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczych
GDZIE: Kielce, Targi Kielce S.A. ul. Zakładowa 1
KIEDY: 26.02.2020
OFICJALNA STRONA WYDARZENIA: https://globenergia.pl/wydarzenia/forumpc/

Redakcja GLOBEnergia