Zima już się skończyła, więc przyszedł czas na podsumowania! Obalamy mit niskiej produktywności instalacji fotowoltaicznej w miesiącach zimowych!

Uzysk energii z instalacji PV

Przyjmuje się, że w polskich warunkach klimatycznych optymalnie zlokalizowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1 000 kWh z zainstalowanego kWh mocy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że większą część energii (nawet do 70%) instalacja będzie produkować w miesiącach letnich, a dokładnie od kwietnia do września. Dysproporcja w produkcji energii z modułów fotowoltaicznych może być duża (nawet do kilkuset procent) w zależności od danego miesiąca i pogody.

To jednak nie oznacza, że zimą instalacja nie produkuje energii elektrycznej. Co więcej, nawet jeżeli w zimowych miesiącach instalacja nie wyprodukuje tyle energii, by pokryć zapotrzebowanie, dzięki rozliczeniu w ramach systemu opustów, inwestor na tym nie straci.

Parametry instalacji

Produktywność mikroinstalacji PV w styczniu i lutym przeanalizowaliśmy na przykładzie instalacji wykonanej w Małopolsce, w miejscowości znajdującej się na południowy wschód od Krakowa.

  • Instalacja o mocy 9.86kWp
  • Moduły monokrystaliczne MWT 340 Wp
  • Kierunek – południe
  • Konstrukcja wsporcza do dachówki ceramicznej
  • Dom jednorodzinny, piętrowy z dachem dwuspadowym.

Zgodnie z założeniami, instalacja powinna rocznie wyprodukować około 10 000 kWh energii rocznie, co w przeliczeniu na miesiąc daje 833 kWh miesięcznie.

Produktywność w styczniu

Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu miesiąca 413,63 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja dzienna wynosiła 13,34 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 29,48 kWh, a najmniej 1,15 kWh.

Produkcja energii elektrycznej w styczniu

Produkcja energii elektrycznej w styczniu

Produktywność w lutym

Analizowana instalacja wyprodukowała w ciągu miesiąca 465,9 kWh energii elektrycznej, czyli o 52 kWh więcej niż w styczniu. Średnia produkcja dzienna wynosiła 16,07 kWh. Najwięcej w ciągu dnia zostało wyprodukowane 35,73 kWh, a najmniej 1,11 kWh.

Produkcja energii elektrycznej w lutym

Produkcja energii elektrycznej w lutym

Średnia z obu miesięcy

W ciągu obu miesięcy instalacja produkowała średnio 14,65 kWh na dzień. Łączna produkcja z obu zimowych miesięcy to 879,53 kWh.

Podsumowanie

Zgodnie z założeniami, instalacja powinna wyprodukować średnio około 833 kWh miesięcznie, przy czym wiadomo, że największa produktywność przypada na miesiące letnie.

Okazuje się, że w ciągu zimowych miesięcy, w których instalacja produkuje najmniej energii, udaje się wyprodukować aż połowę miesięcznej średniej!

Zakładając, że średnie zużycie energii elektrycznej w domu jednorodzinnym wynosi do 3500 kWh rocznie, co w przeliczeniu odpowiada 291 kWh miesięcznie, instalacja o mocy 10 kWp bez problemu pokryłaby takie zapotrzebowanie nawet w zimie. Połowę mniejsza instalacja, przy takim samym poziomie produktywności, pokryłaby około 70% zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną.

Redakcja GLOBEnergia