Inicjatywa Clean Energy Savings For All, promująca czystą energię, zakłada poszerzenie zastosowania instalacji solarnych w ramach nowych programów redukcji kosztów wykorzystania energii solarnej.

„Panele słoneczne nie są już tylko dla zamożnych ludzi”, mówi Obama. „Dzisiaj oferujemy jeszcze większej ilości rodzin i społeczności szansę wyboru czystych źródeł energii, które są tańsze i chronią naszą planetę”.

Obama odnotował, iż zużycie energii solarnej wzrosło 30-krotnie, odkąd przejął stanowisko prezydenta, zaś ilość zatrudnień w sektorze energetyki solarnej wzrasta 12 razy szybciej niż w pozostałych sektorach.

Celem Obamy jest zainstalowanie do 2020 r. łącznie 1 GW mocy, co będzie stanowić 1/4 ilości mocy, którą obecnie posiadają instalacje solarne w 1 mln amerykańskich domów.

Planuje się przeznaczenie 287 mln USD na dofinansowanie 280 MW instalacji solarnych we wspólnotach nisko- i średniodochodowych. Uwzględniając przeszłe zobowiązania, całościowy koszt inwestycji wyniesie 800 mln USD.

Sześć agencji federalnych weźmie udział w tej inicjatywie, która zakłada m. in. zwiększenie dofinansowania systemów dachowych i podwyższenie wydajności energetycznej poprzez wprowadzenie niższych podatków od nieruchomości.

Departament Energii przeznaczy 100 tys. USD na rozwój farm fotowoltaicznych dla mieszkańców, którzy nie są właścicielami domów, które zamieszkują, a także na wyszkolenie instalatorów. Departament Rolnictwa, Agencja Ochrony Środowiska, Departament Energii oraz Urząd do Spraw Rozwoju Budownictwa Miejskiego i Gospodarki Przestrzennej wspomogą gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa, które nie posiadają adekwatnej powierzchni dla instalacji systemów PV – w szczególności w społecznościach nisko- i średniodochodowych. Departament Zdrowia i Usług Społecznych oraz Departament Energii zapewnią pomoc techniczną.

Rząd współpracuje też z Google w sprawie poszerzenia technologii mapowania światowego potencjału solarnego w ramach projektu znanego pod nazwą Project Sunroof. „Technologia  wykorzystuje dane dotyczące geometrii dachów z użyciem Google Earth w celu kalkulacji potencjału solarnego oraz wynikających z tego korzyści finansowych dla 43 mln amerykańskich domów w 42 stanach”, jak podaje rząd.

Źródło: upi.com

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia