Z bazy danych “Projekty Fotowoltaiczne w Polsce”, prowadzonej przez IEO, wynika, iż na polskim rynku fotowoltaiki trwa boom inwestycyjny. W naszym kraju rozwijane są projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy sięgającej 10 GW. Około połowa z nich (5 GW) posiada już pozwolenia budowlane. Dane obejmują projekty o różnym poziomie mocy – od 1 MW. Są to szczególnie ważne informacje w kontekście zbliżających się aukcji OZE. Dla projektów powyżej 1 MW zarezerwowano wolumen 800 MW, dla małych farm poniżej 1 MW – 1000 MW.

Przyspiesza dynamika wydawanych warunków przyłączenia

W ostatnich kwartałach przyspieszyła dynamika wydawanych warunków przyłączenia. W 2019 r. wydano warunki przyłączenia dla projektów o łącznej mocy 1,7 GW, natomiast w 2020 r. wydano już prawie dla projektów o mocy 5 GW. Tylko w pierwszym kwartale 2021 r. czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) wydało warunki przyłączenia dla projektów o łącznej mocy 2,8 GW. IEO wylicza, że jest to więcej warunków przyłączenia, niż wydano ich łącznie przez 10 lat (2010 – 2019).
Jeżeli chodzi o wydawane pozwolenia budowlane, ich dynamika jest zależna od organizowanych aukcji OZE. Szczególnie dotyczy to projektów o mocy około 1 MW. Dla tego rodzaju projektów wydawanych jest najwięcej pozwoleń budowlanych, najczęściej na miesiąc lub dwa przed daną sesją aukcyjną. IEO wskazuje, że dziś na miesiąc przed planowaną aukcją OZE można stwierdzić, iż „mały koszyk” zostanie wypełniony, a konkurencja będzie ponownie duża. Dla porównania w aukcji z grudnia 2020 r. nadpodaż projektów była dwukrotna.

Dominacja projektów o mocy ok. 1 MW

Prawie połowa projektów w bazie IEO to te o mocy około 1 MW. Wynika to z faktu, że rozwijały się one dzięki głównie aukcjom OZE. Wolumeny dla „małego koszyka” były znaczne, a inwestorzy zajmowali całą dostępną moc. Natomiast „duży koszyk” był zdominowany przez projekty wiatrowe, a fotowoltaika nie mogła z nimi konkurować – wskazują eksperci.  Dopiero w aukcji z grudnia 2020 r. w „dużym koszyku” przeznaczonym dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych powyżej 1 MW, energetyka słoneczna zdołała zająć około połowę przeznaczonego wolumenu. Obecnie na rynku rozwijane są zarówno małe jak i duże farmy – pod względem mocy duże projekty obejmują połowę rynku fotowoltaicznego w Polsce. Najwięcej dużych projektów jest rozwijanych w postaci farm o mocy ponad 50 MW.

Ponad 4,2 GW w fotowoltaice

Energetyka słoneczna w Polsce nabiera mocy. Według danych Agencji Rynku Energii, na koniec lutego 2021 r. w fotowoltaice w  Polsce zainstalowano łącznie 4 242,7 MW. Fotowoltaika jest drugim, największym źródłem OZE w Polsce, zaraz po energetyce wiatrowej (6 451,5 MW). Wszystkie źródła OZE w Polsce sięgają już 12 825,4 MW mocy zainstalowanej.

Polski rynek fotowoltaiki jest zdominowany przez mikroinstalacje fotowoltaiczne, cieszące się dużą popularnością wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Na koniec lutego w Polsce było już 484 223 prosumentów produkujących energię elektryczną w instalacjach fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana sięgnęła 3 049,7 MW.

Źródło: IEO

Redakcja GLOBEnergia