11 czerwca Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii przedsiębiorstwom Enea SA, Energa – Obrót SA i PGE Obrót SA. Taryfa przedsiębiorstwa Tauron Sprzedaż została zatwierdzona 5 czerwca br. Wszystkie zatwierdzone taryfy zakładają obniżenie ceny energii elektrycznej dla odbiorców z grup G, tj. gospodarstw domowych od ok. 3,9 do 4,6%.

 Tym samym Prezes URE zakończył proces taryfowania cen energii elektrycznej dla tych odbiorców, który trwał od 20 maja br. Postępowaniem objętych było czterech tzw. sprzedawców z urzędu sprzedających energię elektryczną do blisko 13 milionów gospodarstw domowych.

Powodem obniżek są zmiany sytuacji na rynku energii, w szczególności obniżenie ceny zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz spadające ceny zakupu tzw. zielonych certyfikatów.

Kwotowy spadek płatności dla odbiorców grupy taryfowej G11 (netto – bez podatku VAT)

średnie roczne zużycie 1500 kWh średnie roczne zużycie 3000 kWh
Sprzedawca z urzędu zł/m-c zł/m-c
ENEA SA. 1,53 3,05
ENERGA – Obrót S.A. 1,38 2,75
Tauron Sprzedaż 1,61 3,22
PGE Obrót S.A. 1,49 2,97

        
       

Taryfy na sprzedaż energii wchodzą w życie 1 lipca i będą obowiązywały do końca 2013 roku
Taryfy na dystrybucję energii zostały zatwierdzone przez Prezesa URE w grudniu 2012 roku i obowiązują do końca 2013 roku.

Źródło: URE

Powrót do aktualności